Degà i el seu Equip

Composició de l'Equip:

EQUIP DE DEGANAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA A RESULTAS DE LES ELECCIONS DEL 22 DE SETEMBRE DE 2020 EN JUNTA DE FACULTAT I RENOVACIONS 


DEGÀ: Dr. Vicent FONOLLOSA PLA
Catedràtic del Departament de Medicina
UD Vall d’Hebron
Email: dg.medicina@uab.cat

SECRETÀRIA DE FACULTAT: Dra. Francesca CANALIAS REVERTER
Professora Agregada Laboral del Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Francesca.Canalias@uab.cat

VICEDEGANA DE DOCÈNCIA, QUALITAT I AVALUACIÓ: Dra. Montserrat SOLANAS GARCÍA
Professora Titular d'Universitat del Dept. de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Montserrat.Solanas@uab.cat

VICEDEGÀ D'ALUMNES I MOBILITAT: Dr. Josep Maria RIBERA SANTASUSANA
Catedràtic d’Universitat del Dept. de Medicina
UD Germans Trias i Pujol
Email: JoseMaria.Ribera@uab.cat

VICEDEGÀ D’ESTUDIS DE POSTGRAU: Dr. Jaume KULISEVSKY BORJARSKI
Professor agregat interí del Dept. de Medicina
UD Sant Pau
Email: JKulisevsky@uab.cat

VICEDEGÀ D’ECONOMIA I PLANIFICACIÓ: Dr. Xavier NAVARRO ACEBES
Catedràtic del Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i d’Immunologia
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Xavier.Navarro@uab.cat

COORDINADOR DEL GRAU DE MEDICINA: Dr. Salvador NAVARRO SOTO
Professor agregat Laboral del Departament de Cirurgia
UD Parc Taulí
Email: Salvador.Navarro@uab.cat

COORDINADORA DEL GRAU D'INFERMERIA: Dra.  Sabiniana SAN RAFAEL
Professora col·laboradora permanent del Departament d'Infemeria
Email: Sabiniana.SanRafael@uab.cat

COORDINADOR DEL GRAU DE FISIOTERÀPIA: Dr.  Jordi CUARTERO ARCHS
Professor Associat Laboral del Departament de Mediciina
Email: Jordi.Cuartero@uab.cat

COORDINADOR DEL GRAU DE MEDICINA COMPARTIT UAB-UPF: Dr.  Luis GRANDE POSA 
Catedràtic d'Universitat Numerari del Departament de Cirurgia
Email: Luis.Grande@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES: Dr. Àlex PERÁLVAREZ MARÍN 
Professor Agregat del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Email: Alex.Peralvarez@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE SANT PAU: Dr. Jordi CASADEMONT PAU
Catedràtic d'Universitat Numerari del Departament de Medicina
Emai: Jordi.Casademont@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE VALL d'HEBRON: Dr. Juan MOROTE ROBLES
Catedràtic d'Universitat Numerari del Departament de Cirurgia
Emai: Juan.Morote@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE GERMANS TRIAS i PUJOL: Dr. David PARÉS MARTÍNEZ
Professor Agregat del Departament de Cirurgia
Emai: David.Pares@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE PARC TAULÍ: Dra Maria Rosa BELLA CUETO
Professora Associada del Departament de Ciències Morfològiques
Emai: MariaRosa.Bella@uab.cat

ADMINISTRADORA DE CENTRE: Sra. Rosa FEDI MOLLEVI
Email: ad.medicina@uab.cat