Degà i el seu Equip

ELECCIONS DEL 12 DE JULIOL DE 2022

DEGÀ: Salvador Navarro Soto
Departament de Cirurgia
UD Parc Taulí
Email: dg.medicina@uab.cat

SECRETÀRIA DE FACULTAT: Francesca Canalias Reverter
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Francesca.Canalias@uab.cat

VICEDEGANA DE QUALITAT I ACREDITACIÓ ACADÈMICA: Montserrat Solanas García
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Montserrat.Solanas@uab.cat

VICEDEGANA D’AFERS ACADÈMICS I ESTUDIANTS: Assumpta Caixàs Pedragós
Departament de Medicina
UD Parc Taulí
Email: MariaAssumpta.Caixas@uab.cat

VICEDEGANA DE MOBILITAT: Eva Montané Esteva
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
UD Germans Trias i Pujol
Email: Eva.Montane@uab.cat

VICEDEGÀ DE PROFESSORAT I PLANIFICACIÓ: Jordi Casademont Pou
Departament de Medicina
UD Sant Pau
Email: Jordi.Casademont@uab.cat

VICEDEGÀ D’ESTUDIS DE POSTGRAU: Jaume Kulisevsky Bojarski
Departament de Medicina
UD Sant Pau
Email: JKulisevsky@uab.cat

VICEDEGÀ D’ECONOMIA: Xavier Navarro Acebes
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i d’Immunologia
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Xavier.Navarro@uab.cat
 

COORDINADOR DEL GRAU DE MEDICINA: Albert Selva O´Callaghan
Departament de Medicina
UD Vall d’Hebron
Email: Albert.Selva@uab.cat

COORDINADORA DEL GRAU D'INFERMERIA: Sabiniana San Rafael
Departament d'Infermeria
Email: Sabiniana.SanRafael@uab.cat

COORDINADOR DEL GRAU DE FISIOTERÀPIA: Jordi Cuartero Archs
Departament de Mediciina
Email: Jordi.Cuartero@uab.cat

COORDINADOR DEL GRAU DE MEDICINA COMPARTIT UAB-UPF: Manuel Ramón Pera Román
Departament de Cirurgia
Email: ManuelRamon.Pera@uab.cat

COORDINADORA DE LA UD DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES: Maria Antonia Baltrons Soler
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Email: MariaAntonia.Baltrons@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE SANT PAU: Josep Antoni Montiel Dacosta
Departament de Medicina
Emai: JoseAntonio.Montiel@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE VALL d'HEBRON: Juan Morote Robles
Departament de Cirurgia
Emai: Juan.Morote@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE GERMANS TRIAS i PUJOL: David Parés Martínez
Departament de Cirurgia
Emai: David.Pares@uab.cat

COORDINADOR  DE LA UD DE PARC TAULÍ: Xavier Serra Aracil
Departament de Cirurgia
Emai: Javier.Serra@uab.cat

ADMINISTRADORA DE CENTRE: Maria Catalina Gallego González (en funcions)
Email: ad.medicina@uab.cat