Decano y su equipo

Composición del Equipo

EQUIP DE DEGANAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA A RESULTAS DE LES ELECCIONS DEL 20 DE JUNY DE 2017 EN JUNTA DE FACULTAT


DEGÀ: Dr. Vicent FONOLLOSA PLA
Catedràtic del Departament de Medicina
UD Vall d’Hebron
Email: dg.medicina@uab.cat

SECRETÀRIA DE FACULTAT: Dra. Maria Josefa SABRIÀ PAU
Professora Titular d’Universitat del Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Josefa.Sabria@uab.cat

VICEDEGANA DE DOCÈNCIA, QUALITAT I AVALUACIÓ: Dra. Maria CÓNSUL GIRIBET
Professora col·laboradora permanent del Dept. d’Infermeria
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Maria.Consul@uab.cat

VICEDEGÀ DEL GRAU DE MEDICINA: Dr. Salvador NAVARRO SOTO
Professor agregat Laboral del Departament de Cirurgia
UD Parc Taulí
Email: Salvador.Navarro@uab.cat

VICEDEGÀ D’ALUMNES I MOBILITAT: Dr. Antoni BAYÉS GENÍS
Professor Titular d’Universitat del Dept. de Medicina
UD Germans Trias i Pujol
Email: Antonio.Bayes@uab.cat

VICEDEGÀ D’ESTUDIS DE POSTGRAU: Dr. Jaume KULISEVSKY BORJARSKI
Professor agregat interí del Dept. de Medicina
UD Sant Pau
Email: JKulisevsky@uab.cat

VICEDEGÀ PER L’ÀREA DE FISIOTERÀPIA: Dr. Joan PEDRO-BOTET MONTOYA
Catedràtic d’Universitat del Dept. de Medicina
UD Parc Salut Mar
Email: JoanCarles.Pedro-Botet@uab.cat

VICEDEGÀ D’ECONOMIA I PLANIFICACIÓ: Dr. Xavier NAVARRO ACEBES
Catedràtic del Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i d’Immunologia
UD Ciències Mèdiques Bàsiques
Email: Xavier.Navarro@uab.cat

ADMINISTRADORA DE CENTRE: Sra. Rosa FEDI MOLLEVI
Email: ad.medicina@uab.cat