Departamentos

Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
 +34 93 581 19 10
 d.bioquimica@uab.cat
http://bioquimica.uab.cat


Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
 +34 93 581 19 66
d.b.cel_lular@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/biologia-cellular-fisiologia-immunologia/


Departament de Genètica i Microbiologia
 +34 93 581 27 24
 d.genetica.microbiologia@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/genetica-microbiologia/


Departament de Ciències Morfològiques
 +34 93 581 17 74
d.c.morfologiques@uab.cat
http://www.uab.cat/


Departament de Cirurgia
 +34 93 581 25 19
d.cirurgia@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/cirurgia


Departament de Farmacologia de Terapèutica i de Toxicologia
 +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/farmacologia-terapeutica-toxicologia


Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
 +34 93 581 23 81
d.psiquiatria@uab.cat
http://dpsiquiatria.uab.cat/ca


Departament de Medicina
 +34 93 489 40 96
d.medicina@uab.cat
http://www.uab.cat/web/departament-de-medicina-1247812205757.html


Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
 +34 93 581 19 03
d.pediatria@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/pediatria-obstetricia-ginecologia-medicina-preventiva/


Departament de Filosofia
Unitat d'Història de la Medicina

 +34 93 581 33 52
jorge.molero@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/filosofia/


Departament d'Infermeria
 +34 93 581 46 49
d.infermeria@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/infermeria/