Vés al contingut principal

Impressió i reprografia en autoservei

El sistema d’impressió, còpia i escaneig a la UAB es basa en l’autoservei, i permet a estudiants, PDI i PAS disposar de totes aquestes opcions a les màquines de reprografia ubicades per tota la Universitat.

 

A més d’aquest sistema, la UAB disposa dels Centre de Servei Assistit, on s’ofereixen serveis com ara enquadernacions o impressió en gran format, entre d’altres. Aquests serveis estan adreçats a tots els col·lectius, independentment de si estan vinculats a la UAB o no.

 

Dins de

Informació complementària

Impressió i reprografia en autoservei