Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Impressió i reprografia en autoservei

El sistema d’impressió, còpia i escaneig a la UAB es basa en l’autoservei, i  permet a l’usuari disposar de totes aquestes opcions a les màquines de reprografia ubicades per tota la Universitat.

A més d’aquest sistema, la UAB disposa d’un Servei Assistit, on s’ofereixen serveis com ara enquadernacions o impressió en gran format, entre d’altres. Aquest servei està adreçat a tots els col·lectius, independentment de si estan vinculats a la UAB o no.

Podeu trobar més informació al web d'Impressió i Reprografia a la UAB.

Dins de

Informació complementària

Impressió i reprografia en autoservei