Polimèdia

POLIMEDIA

Polimedia 

 

Aquesta eina ha estat dissenyada a la Universitat Politècnica de València i la implantació a la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat realitzada per el Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina.

POLIMEDIA és un sistema dissenyat per a la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial. Es tracta d'un sistema de producció de materials educatius de qualitat, adient com a reforç i complement a l'ensenyament presencial, mai substitutori d'aquest. Permet que aquest material docent pugui ser distribuït mitjançant diferents medis (TV, Internet, CD i telèfon mòbil entre altres).

De forma senzilla, es tracta d'un material multimèdia que combina en un únic espai l'execució simultània de dos vídeos. Normalment l'un mostra el professor realitzant l'explicació corresponent, mentre l'altre projecta allò que l'autor desitja: una presentació de PowerPoint, l'aplicació d'un programari instal·lat a l'ordinador, la navegació per Internet, l'exhibició d'una gravació, l'ús per part del professor d´un Tablet PC o la manipulació de determinats objectes entre altres.


Et deixem en aquest enllaç un vídeo d'exemple de Polimèdia.

Si vols contactar amb nosaltres, pitja aquí.