Pràcticums de tots els graus (Facultat de Medicina)

Llistat de graus

Cotitzacions de pràctiques curriculars

Arran d’un canvi legislatiu, a partir del mes de gener de 2024 tots els estudiants que facin pràctiques curriculars hauran de cotitzar a la Seguretat Social. De la gestió i del cost d’aquesta cotització es farà càrrec la Universitat en el cas de pràctiques curriculars no remunerades. Quan les pràctiques curriculars siguin remunerades, tant la gestió com el cost anirà a càrrec de l’empresa on es facin aquestes pràctiques.

Per poder gestionar les altes dels períodes de cotització, és necessari tenir informat el Número de la Seguretat Social (NUSS) a l’expedient acadèmic. Per aquest motiu cal que reviseu les dades personals que consten al sistema informàtic de la UAB i actualitzeu el NUSS.

Al web de la Seguretat Social es fa servir l’acrònim NSS, que és el mateix que a les nostres bases de dades de gestió del vostre expedient acadèmic anomenem NUSS.

Com actualitzar el NUSS al vostre expedient acadèmic?

Aneu a https://sia.uab.cat a l’opció “consulta i reimpressió de la matrícula”. A dalt a la dreta veureu el vostre nom. Desplegueu el menú i aneu a l’opció “El meu perfil”. Allà trobareu dades personals que podeu actualitzar, entre elles el NUSS. Si el camp ja està informat no cal que feu res mes. En el supòsit que el camp NUSS estigui en blanc l’heu d’omplir i recordeu de Gravar abans de sortir.

 Si no coneixeu el vostre NUSS o no en teniu, podeu seguir les següents instruccions que ha facilitat la Tresoreria General de la Seguretat Social:

Consulta del NSS:

Si disposes d’identificació digital pots obtenir informació sobre el seu NUSS a través de dues opcions:

 1. Servei Acreditació del Número de la Seguretat Social existent a la Seu Electrònica de la Seguretat Social i del Portal de la TGSS -Importass-. L’accés a aquest servei es pot fer per SMS, Clave PIN, Cl@ve Permanente y Certificat electrònic/DNIe.
 2. Aplicació Mi Carpeta ciudadana. A través d’aquesta aplicació els estudiants només podran visualitzar el seu NSS en el supòsit que hagi figurat en situacions d’alta en la Seguretat Social com a treballador o assimilat.

Assignació del NSS:

En el supòsit de que no tinguis el NSS, la UAB el sol·licitarà en el teu nom, ja que la UAB pot consultar i obtenir documentació i informació d'altres administracions públiques del seu alumnat. Aquesta gestió no exigeix el consentiment de l’alumnat.

Aquesta gestió es duu a terme a través d’una Plataforma d’intermediació, un servei web que recentment ha posat a disposició la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Preguntes freqüents sobre les cotitzacions de pràctiques curriculars

 

Assignatures de pràctiques acadèmiques externes en els graus regulats de l’àmbit de les Ciències de la Salut que han de cotitzar a la Seguretat Social

En espera d’un possible criteri general a decidir per la Tresoreria General de la Seguretat Social, la UAB ha acordat que el criteri a seguir per determinar les assignatures dels graus regulats de l’àmbit de les ciències de la salut que han de cotitzar a la seguretat social és ajustar-se al nombre de crèdits de pràctiques externes que estableixen les Ordres Ministerials (OM) que regulen aquestes titulacions.

L’argument principal per a aquesta decisió és que aquestes ordres ministerials son les que determinen el disseny dels nostres plans d’estudi i que, de no ajustar-s’hi, no es verificarien i no es podrien impartir.

Tanmateix, la manera en què s’ha dissenyat alguns plans d’estudi fa que no sempre sigui possible trobar un conjunt d’assignatures que s’ajusti exactament al nombre de crèdits establerts a l’OM, tot i que els plans compleixin perfectament al que aquesta exigeix. El cas paradigmàtic seria el de les assignatures en les quals només alguns dels seus crèdits corresponen a pràctiques externes.

Tot seguit informem la nostra proposta per a cadascun dels graus i les diferències (si les hi ha) respecte de l’OM.

Facultat de Medicina:

Grau en Medicina: L’OM ECI/332/2008 estableix 51 crèdits de pràctiques obligatòries.

En el pla nou, les assignatures de pràctiques de cinquè i sisè sumen un total de 43 crèdits, mentre que si hi incloem les de quart el total és de 58. Tenint en compte que dues de les tres assignatures de quart es diuen igual que la de cinquè, trobem més correcte i fàcil d’explicar la inclusió de totes les de quart i passar-nos dels crèdits establerts a l’OM que no pas fer a l’inrevés. En el pla d’estudis antic, les assignatures equivalents sumen un total de 48 cr. La proposta d’assignatures, totes obligatòries, que cotitzen és la següent:

PLA NOU

 • 106718 Practiques clíniques: oftalmologia i otorrinolaringologia (3 cr.)
 • 106715 Practiques mèdico-quirúrgiques I (7 cr.)
 • 106716 Practiques mèdico-quirúrgiques II (5 cr.)
 • 106717 Practiques mèdico-quirúrgiques III (6 cr.)
 • 106707 Pràctica clínica en medicina interna (5 cr.)
 • 106708 Pràctica clínica en especialitat mèdica (5 cr.)
 • 106709 Pràctica clínica en cirurgia general (5 cr.)
 • 106710 Pràctica clínica en especialitat quirúrgica (5 cr.)
 • 106711 Pràctica clínica en atenció primària (5 cr.)
 • 106712 Pràctica clínica en pediatria (4 cr.)
 • 106713 Pràctica clínica en ginecologia i obstetrícia (4 cr.)
 • 106714 Pràctica clínica en salut mental (4 cr.)

PLA ANTIC:

 • 104073 Pràctica assistencial IV (33 cr.)
 • 104074 Pràctica assistencial V (15 cr.)

Grau en Infermeria: L’OM CIN/2134/2008 estableix 81 crèdits de pràctiques obligatòries

En el pla d’estudi antic, que encara està vigent, només hi ha una quinzena d’estudiants matriculats de pràctiques, que es  tractaran de forma individual. En el pla d’estudis nou, les assignatures de pràcticum de la titulació coincideixen exactament amb el nombre de crèdits establert per l’OM. En aquest pla d’estudis també hi ha assignatures optatives que són pràctiques acadèmiques externes. La proposta d’assignatures que cotitzen en el pla nou és la següent:

 • 106120 Pràcticum I (12 cr.)
 • 106121 Pràcticum II (9 cr.)
 • 106122 Pràcticum III (12 cr.)
 • 106123 Pràcticum IV (12 cr.)
 • 106124 Pràcticum V (12 cr.)
 • 106125 Pràcticum VI (12 cr.)
 • 106126 Pràcticum VII (12 cr.)
 • 106136 Pràctiques Externes en Infància i salut (OPT: 12 cr.)
 • 106137 Pràctiques Externes en Salut Mental al llarg de la vida (OPT: 12 cr.)
 • 106138 Pràctiques Externes en Vellesa i Salut (OPT: 12 cr.)
 • 106139 Pràctiques Externes Integrades (OPT: 12 cr.)

Grau en Fisioteràpia: L’OM CIN/2135/2008 estableix 36 crèdits de pràctiques obligatòries

Les assignatures de pràcticum de la titulació coincideixen exactament amb el nombre de crèdits establert per l’OM. La proposta d’assignatures, totes obligatòries, que cotitzen és la següent:

 • 103005 Pràcticum I (6 cr.)
 • 103004 Pràcticum II (6 cr.)
 • 103003 Pràcticum III (6 cr.)
 • 103002 Pràcticum IV (6 cr.)
 • 103001 Pràcticum V (6 cr.)
 • 103000 Pràcticum VI (6 cr.)