Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències Morfològiques

Donació del cos a la Ciència

Per motius organitzatius del servei no es tramitaran sol·licituds de nous carnets de donant fins a nou avís. Informarem en aquest web de qualsevol modificació en aquest procediment.

La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual la persona fa cessió del seu cos perquè, un cop mort, es destini a la docència, la recerca i la formació continuada en l’àmbit de l’anatomia humana. Aquesta voluntat s’ha de manifestar en vida i, per fer-ho, cal ser major d’edat i tenir plenes capacitats intel·lectuals. D’aquesta decisió se n’ha d’informar els familiars i/o responsables legals.

La gestió d’aquestes donacions a la Universitat Autònoma de Barcelona correspon a la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina.

Les persones residents a la província de Barcelona interessades a rebre la informació referent a la donació del seu cos a la Universitat Autònoma de Barcelona han de contactar amb la Secretaria de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana que els informarà dels tràmits que han de seguir.

Aquests tràmits consisteixen, bàsicament, a emplenar el Document per a la donació del cos a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, que se’ls facilitarà i que caldrà que retornin signat i acompanyat d’una còpia del DNI.

Al document esmentat hi consten les condicions per la donació i s’hi detallen la finalitat i les restriccions per a la donació.  Les condicions actualitzades estan disponibles permanentment a aquest web, i és responsabilitat de la persona donant de consultar-les regularment.

Al carnet de donació, que rebrà per correu la persona donant, s’indica la manera de posar-se en contacte amb el personal que es fa responsable de rebre el cos.

Els donants del cos estan protegits per la  Llei de Protecció de Dades que els garanteix la confidencialitat de les seves dades personals i la possibilitat de modificar-les o cancel·lar-les.

Per ampliar informació sobre la donació del cos podeu dirigir-vos a la Secretaria de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques amb seu a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tel. 93 581 18 74
d.c.morfologiques@uab.cat