Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències Morfològiques

Ressenya històrica

Des de la creació de la UAB, l’any 1968, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’ensenyament de l’anatomia humana va ser una assignatura de primer i de segon curs, i l’anatomia patològica de tercer curs, de la llicenciatura de Medicina.

El primer grup de professors que va començar la docència de primer curs de la facultat, el curs acadèmic 1968-69, va estar organitzat pel Dr. Villar Palasí, persona clau en la posada en marxa d’aquests estudis. L’organització de l’anatomia va ser encarregada al catedràtic de la UB, en comissió de serveis, Prof. Dr. Domingo Ruano, i un any després es va contractar al Prof. Dr. Gabriel Sánchez Maldonado, nomenat professor agregat de “anatomía descriptiva y topográfica con sus técnicas anatómicas”. La docència va començar a mitjans d’octubre de 1968, a l’edifici de l’antiga farmàcia que el propi hospital va adaptar. El numero d’estudiants que inicien els estudis va ser de 147, dividits en dos grups.

L’assignatura d’anatomia patològica es va començar a impartir a l’Hospital de Sant Pau. El curs acadèmic 1970-71 es comença a impartir docència de 1r i 2n curs al Campus Universitari de Bellaterra; el curs 1971-72, l’Hospital de la Vall d’Hebron rep els seus primers estudiants, a 4rt curs, mentre que el curs 1973-74 ho fa l’Hospital del Mar, rebent estudiants de 3r curs. Més recentment, el curs 1983-84, s’incorpora l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, amb docència de 3r curs, i el curs 2008-09 l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

El curs acadèmic 1975-76 es va incorporar a la UAB el guanyador d’una plaça de professor agregat d’anatomia, a l’edat de 29 anys, el doctor Josep Maria Domènech i Mateu (1944-2019), i l’any 1983 accedeix a la categoria de catedràtic numerari. Durant uns anys l’ensenyament de l’anatomia a la facultat de medicina de la UAB va estar impartida per els dos professors, Sanchez Maldonado i Domènech Mateu, assumint cadascun una promoció alternativament.

El doctor Domènech va ser el director del departament d’anatomia, però amb l’aplicació de la LRU 11/1983, que determinava la creació de “departaments” amb una estructura mínima de professors numeraris, es va proposar, i aprovar per la Junta de Govern de la UAB (27/09/1985) el Departament de Ciències Morfològiques, que reunia als professors vinculats a la docència de l’anatomia humana i als professors de les unitats docents hospitalàries vigents (Sant Pau, Vall d’Hebron, Hospital del Mar i Germans Trias i Pujol), vinculats a la docència de l’anatomia patològica. D’aquesta manera, es crea un departament propi de la facultat de medicina, que involucra les ciències bàsiques amb la clínica, sent, fins l’actualitat, un èxit de convivència que hem d’agrair als responsables del moment: professors Domènech Mateu, August Moragas, Jaime Prat y Díaz de Losada, Sergi Serrano, José J. Navas entre d’altres.

Aquesta estructura departamental manté la seva vitalitat, encara que hi ha hagut canvis significatius, com són la incorporació de ple dret de l’anatomia patològica de l’Hospital Parc Tauli i la pèrdua de l’anatomia patològica del Parc de Salut Mar, adscrit a la UPF.

El departament, a més de donar docència d’anatomia i d’anatomia patològica a diferents graus i postgraus, s’ha vinculat al departament de Cirurgia per oferir un programa de doctorat de Cirurgia i Ciències Morfològiques amb molt d’èxit.

Des de la constitució del departament, la direcció ha estat assumida per professors tant de l’àrea d’anatomia com de l’àrea d’anatomia patològica: Josep Maria Domènech Mateu, August Moragas Redecilla, Sergi Serrano Figueras, Enrique Lerma Puertas, Alfonso Rodríguez Baeza i, Santiago Ramon y Cajal Agüeras.