Suport logístic i Punt d'Informació

Contacte

Adreceu-vos al Servei Logístic i Punt d'Informació per a qualsevol de les qüestions següents:

  • En cas d'emergència.
  • Informació sobre aules i altres dependències de la Facultat.
  • Informació sobre horaris d'activitats i d'altres esdeveniments que es realitzin a l'edifici.
  • Servei de lloguer de taquilles.
  • Objectes perduts.
  • Lliurament de material informatiu per la matrícula i del carnet d'estudiant
  • Bústia per al Consell d'Estudiants i per als representants de l'alumnat a la Facultat.
  • Control d'accés a la Facultat.
  • Per a qualsevol dubte o aclariment sobre temes generals relacionats amb la Facultat.

Si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, les nostres dades són:
 

- Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques
Responsable: Jose Antonio Segura
Tel: 93 581 19 01
A/e: slipi.medicina@uab.cat


- Unitat Docent Sant Pau
Responsable: Montserrat Garvín
Tel: 93 456 19 00 
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat


Unitat Docent Vall d'Hebron

Responsable: Isabel Calvo
Tel: 93 489 40 92
A/e: ud.vhebron@uab.cat


- Unitat Docent Germans Trias i Pujol
Responsable: Carmen Ramírez
Tel: 93 497 89 91 
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat


- Unitat Docent Parc Taulí 
Responsable: Manuel Méndez
Tel: 93 745 84 78
A/e: ud.Parc.Tauli@uab.cat