Suport logístic i Punt d'Informació

Adreceu-vos al Servei Logístic i Punt d'Informació per a qualsevol de les qüestions següents:

En cas d'emergència.
Informació sobre aules i altres dependències de la Facultat.
Informació sobre horaris d'activitats i d'altres esdeveniments que es realitzin a l'edifici.
Servei de lloguer de taquilles.
Objectes perduts.
Lliurament de material informatiu per la matrícula i del carnet d'estudiant
Bústia per al Consell d'Estudiants i per als representants de l'alumnat a la Facultat.
Control d'accésla Facultat.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre temes generals relacionats amb la Facultat.

Si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, les nostres dades són

- U. D. Ciències Mèdiques Bàsiques (Bellaterra)

Responsable: Gaudi Egea
Tel: 93 581 19 01 Fax:   93 581 17 74
A/e: slipi.medicina@uab.cat
 

- U. D. de Sant Pau:

Responsable:  Noemí Mirón
Tel: 93 456 19 00 Fax: 93 347 81 60
A/e: ud.Hospital.SPau@uab.cat
 

- U. D. de l'Institut Català de la Salut -  Vall d'Hebron:

Responsable: Isabel Calvo
Tel: 93 489 40 92 Fax: 93 428 27 10
A/e: ud.vhebron@uab.cat
 

- U. D. de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS):

Responsable: Carme Ollé
Tel: 93 248 30 49 Fax: 93 248 32 62
A/e: ud.imas@uab.cat
 

- U. D. de l'Institut Català de la Salut - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP):

Responsable: Carmen Ramírez
Tel: 93 497 86 00 Fax: 93 395 22 29
A/e: ud.Hospital.GermansTrias@uab.cat
 

- U. D. Corporació Sanitària del Parc Taulí (Sabadell)

Responsable:
Manuel Méndez
Tel: 93 745 84 78
A/e:  ud.parc.tauli@uab.cat