Tots els màsters i postgraus

Màsters i Postgraus Propis

Màsters
Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques
Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària
Assistència Integral en Urgències i Emergències

Atenció del Malalt Respiratori Crònic Avançat
Atenció Integral al Pacient Crònic
Atenció Pal·liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades
Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida
Cardiologia de les Cardiopaties Congènites
Cirurgia Oncològica
Cirurgia Plàstica, Oftàlmica i Orbitària
Coaching Sistèmic
Còrnia i Cirurgia Refractiva
Dermatologia Avançada
Dermatologia Pediàtrica Avançada
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic
Direcció d'Institucions Sanitàries
Emergències i Catàstrofes
Endocrinologia Pediàtrica
Endoscòpia Ginecològica
Estrabisme i Oftalmologia Pediàtrica
European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència
Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica
Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial
Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense Infectologia Pediàtrica
Malalties Infeccioses
Medicina Materno-fetal
Metodologia de la Investigació en Ciències de la Salut
Neonatologia
Neuroimmunologia
Neurologia Pediàtrica
Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta
Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina
Pneumologia Pediàtrica

Psicobiologia i Neurociència Cognitiva
Psicogeriatria
Psicologia i Psicoteràpia Analítica Salut Internacional i Cooperació
Segment Anterior
Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia
Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques
Teràpia Familiar Sistèmica (Colòmbia)

Diplomatures de Postgrau
Actualització en Tècniques de Reproducció Humana Assistida
Acupuntura i Dolor
Antrozoologia
Atenció Integral d'Infermeria al Malalt Fràgil amb Patologies Cròniques Complexes
Breast Reconstructive Microsurgery
Cardiopaties Congènites
Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia
Esquizofrènies i Demències
Estadística en Ciències de la Salut
Fotografia Ocular
Genitourinary Reconstructive Microsurgery
Grafoanalista Forense
Head and Neck Reconstructive Microsurgery
Obesitat i Trastorns de la Conducta Alimentària
Optometria Clínica
Pèrit Cal·lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense
Recerca i Innovació en Ciències de la Salut
Trastorns Afectius i Trastorns d'Ansietat de l'Adult