Pla d'estudis Grau en Medicina

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Medicina

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 44 16    
2n curs 35 19 6  
3r curs   54 6  
4t curs   54 6  
5è curs   54 6  
6è curs   48 6 6
Totals 79 245 30 6

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Clínica Mèdica
Menció en Cirurgia Clínica
Menció en Laboratori Clínic i Experimental
Menció en Salut Maternoinfantil

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Biofísica
- Bioestadística
1r semestre
- Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor
 - Introducció a les Ciències de la Salut
- Biologia Cel·lular
- Bioquímica Estructural i Biologia Molecular
 - Pràctica Clínica Assistencial I
2n semestre
- Histologia
- Fisiologia General
- Aprenentatge Integrat en Medicina I
- Bioquímica Metabòlica
- Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll
Anual
- Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes
1r semestre
- Psicologia Mèdica
- Genètica Humana
- Fisiologia Mèdica I
- Anatomia Humana: Esplancnologia
- Bioètica i Comunicació
2n semestre
- Fisiologia Mèdica II
- Nutrició Humana
- Aprenentatge Integrat en Medicina II
- Anatomia Humana: Neuroanatomia
- Pràctica Clínica Assistencial II
3r curs 4t curs

- Microbiologia i Parasitologia Mèdiques
- Patologia Estructural i Molecular
- Fisiopatologia i Semiologia Clínica
- Radiologia Clínica
- Bases de la Cirurgia Clínica
- Farmacologia General
- Pràctica Clínica Assistencial III
- Immunologia Mèdica
- Epidemiologia
- Aprenentatge Integrat en Medicina III

- Medicina i Cirurgia I
 - Medicina i Cirurgia II
- Medicina i Cirurgia III
 - Obstetrícia i Ginecologia
- Otorinolaringologia Clínica
- Oftalmologia Clínica
- Aprenentatge Integrat en Medicina IV
5è curs 6è curs
- Pediatria
- Dermatologia Clínica
- Medicina i Cirurgia IV
- Psiquiatria
 - Medicina Legal i Toxicologia
- Medicina Preventiva i Salut Pública
- Farmacologia Clínica
- Aprenentatge Integrat en Medicina V
- Treball de Final de Grau
- Pràctica Clínica Assistencial IV
- Pràctia Clínica Assistencial V

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 3 crèdits.

Per obtenir una menció, dels 30 crèdits optatius, 18 com a mínim, s'han de cursar de les assignatures específiques de la menció.

- Menció en Clínica Mèdica. Les assignatures específiques d'aquesta menció són les marcades amb una A.
- Menció en Cirurgia Clínica. Les assignatures específiques d'aquesta menció són les marcades amb una B.
- Menció en Laboratori Clínic i Experimental. Les assignatures específiques d'aquesta menció són les marcades amb una C.
- Menció en Salut Maternoinfantil. Les assignatures específiques d'aquesta menció són les marcades amb una D.


 

2n curs 3r curs
- Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d'Atenció Primària
- Història de la Genètica
- Fonaments i Anàlisi Científica de la Medicina Complementària
- Medicina, Cinema i Literatura 
- Relació Metge - Pacient 
- Drogues i Conductes Addictives
 - Cervell i Conducta 
- Envellir Bé
- La Sexualitat Humana
- Mètodes d'Avaluació Funcional i Exploració Física Mèdica  (A)
- Bases Cel·lulars de Malalties Genètiques (C)
- Tècniques de Laboratori en Histologia  (C)
- Tècniques de Biologia Molecular  (C)
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia  (D)
- Medicina Basada en l'Evidència
- Intel·ligència Artificial i Salut
- Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris
- Bioinformàtica
- Fisiologia Aplicada  (A)
 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia  (B)
- Genètica Mèdica  (C)
- Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica  (C)
- Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica (C)


L'alumne també pot triar les assignatures optatives de segon curs que no hagi cursat.

4t curs 5è curs
- Continuïtat Assistencial dels Processos Cardiològics en Atenció Primària  (A)
- Medicina de Família  (A)
 - Nous Mètodes Diagnòstics i Terapèutics en Malalties Digestives  (A)
- Tècniques Diagnòstiques i Terapèutiques Especialitzades en Pneumologia  (A)
- Pneumologia Clínica Experimental  (A)
- Diagnòstic Integrat a Patologia Clínica  (A)
- Ronyó i Malalties Sistèmiques i de Dipòsit  (A)
- Trastorns Hidroelectrolítics i Equilibri Àcid-Base  (A)
- Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic (A)
- Pràctiques Clíniques Mèdiques I  (A)
- Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I  (B)
- Pràctiques Clíniques de Laboratori I  (C)
- Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I  (D)
 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica  (B)
- Foniatria  (B)
- Anestesiologia  (B)
- Cirurgia Plàstica i Reparadora  (B)
- Citologia Clínica  (C)
- Immunopatologia Bàsica i Aplicada  (C)
- Medicina Maternofetal  (D)
- Perinatologia  (D)
 


També es poden triar les assignatures optatives no cursades de segon i tercer curs.

 - Multimèdia. Prescripció de Psicofàrmacs pel Metge en l'Atenció Primària de Salut
- Antropologia Forense
- Oncologia Mèdica  (A)
- Introducció a la Recerca Traslacional Clínicobàsica en Neurologia (A)
- Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques (A)
- Diagnòstic per la Imatge (A)
- Medicina de l'Activitat Física (A)
- Malalties de la Nutrició i del Metabolisme. Aspectes Bàsics i Clínics (A)
- Electrocardiografia General Bàsica (A)
- Neurofisiologia, de les Bases a l'Aplicació Clínica (A)
- Transplantament d'Òrgans i Teixits (B)
- Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial (B)
- Diagnòstic i Tractament de les Patologies Derivades de l'Esport (B)
- Cirurgia Pediàtrica (B)
- Tècniques Moleculars en el Diagnòstic i Epidemiologia de les Malalties Transmissibles (C)
- Principis de Recerca Clínica: Metodologia, Ètica i Regulació (C)
- Patologia Molecular: Diagnòstic Biològic (C)
- Hematooncologia Pediàtrica (D)
- Asma i Al·lèrgia Pediàtrica (D)
- Oncologia Ginecològica i Patologia Mamària  (D)
- Pràctiques Clíniques Mèdiques II (A)
- Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II (B)
- Pràctiques Clíniques de Laboratori II (C)
- Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II (D)

 

 

 També es poden triar les assignatures optatives dels cursos anteriors no cursades. 

 
6è curs  
- La Revolució Científica i les Fites de la Recerca Mèdica
- Salut Laboral
- Neurociència Cognitiva i Neuroimatge
- Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari (A)
- Medicina Pal·liativa (A)
- Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries (A)
- Qualitat de l'Atenció (A)
- Infecció Nosocomial i Política d'Antibiòtics (A)
- Salut Internacional (A)
- Cirurgia d'Urgència per Aparells (B)
- Reanimació Avançada (B)
- Suport Vital Avançat en Trauma (B)
- Epidemiologia i Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses Importades (C)
  - Bioquímica Clínica Especial (C)
- Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques (D)
- Endocrinologia Reproductiva i Fertilitat (D)
- Malalties Hereditàries, Endocrinologia i Metabolisme (D)
 


També es poden triar les assignatures optatives dels cursos anteriors no cursades.  

 

Calendari d’implantació

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2010-11
2on Grau 2011-12
3er Grau 2012-13
4er Grau 2013-14
5è Grau 2014-15
6è Grau 2015-16