Pla d'estudis Grau en Medicina

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Medicina

Horaris

  • Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 53 7    
2n curs 39 18 3  
3r curs   57 3  
4t curs   57 3  
5è curs   57 3  
6è curs   47 6 7
Totals 92 243 18 7

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Biofísica
- Bioestadística
1r semestre
- Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor
- Introducció a les Ciències de la Salut
- Biologia Cel·lular
- Bioquímica Estructural i Biologia Molecular
- Pràctica Clínica Assistencial I
2n semestre
- Histologia
- Fisiologia General
- Aprenentatge Integrat en Medicina I
- Bioquímica Metabòlica
- Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll
Anual
- Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes
1r semestre
- Psicologia Mèdica
- Genètica Humana
- Fisiologia Mèdica I
- Anatomia Humana: Esplancnologia
- Bioètica i Comunicació
2n semestre
- Fisiologia Mèdica II
- Nutrició Humana
- Aprenentatge Integrat en Medicina II
- Anatomia Humana: Neuroanatomia
- Pràctica Clínica Assistencial II
3r curs 4t curs

- Microbiologia i Parasitologia Mèdiques
- Patologia Estructural i Molecular
- Fisiopatologia i Semiologia Clínica
- Radiologia Clínica
- Bases de la Cirurgia Clínica
- Farmacologia General
- Immunologia Mèdica
- Epidemiologia
- Medicina de Família i Comunitària
- Aprenentatge Integrat en Medicina III

- Medicina i Cirurgia I
- Medicina i Cirurgia II
- Medicina i Cirurgia III
- Medicina i Cirurgia IV
- Obstetrícia i Ginecologia
- Otorinolaringologia Clínica
- Oftalmologia Clínica
- Aprenentatge Integrat en Medicina IV
- Oncologia Mèdica
- Pràctiques Clíniques: Oftalmologia i Otorinolaringologia
- Pràctiques Medicoquirúrgiques I
- Pràctiques Medicoquirúrgiques II

 

5è curs 6è curs

- Pediatria
- Medicina i Cirurgia V
- Medicina i Cirurgia VI
- Psiquiatria
- Medicina Legal i Toxicologia
- Medicina Preventiva i Salut Pública
- Farmacologia Clínica
- Pràctiques Medicoquirúrgiques III
- Dermatologia Clínica

- Treball de Final de Grau
- Pràctica Clínica en Atenció Primària
- Pràctica Clínica en Cirurgia General
- Pràctica Clínica en Especialitat Mèdica
- Pràctica Clínica en Especialitat Quirúrgica
- Pràctica Clínica en Ginecologia i Obstetrícia
- Pràctica Clínica en Medicina Interna
- Pràctica Clínica en Pediatria
- Pràctica Clínica en Salut Mental
- Simulació Aplicada als Coneixements Mèdics i Quirúrgics
- Aprenentatge Integrat en Medicina V i Bioinformàtica

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 3 crèdits.
 

2n curs 3r curs
- Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d'Atenció Primària
- Història de la Genètica
- Medicina, Cinema i Literatura 
- Relació Metge - Pacient 
- Drogues i Conductes Addictives
- Cervell i Conducta 
- Envellir Bé
- La Sexualitat Humana
- Tècniques de Biologia Molecular  
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia  

- Medicina Basada en l'Evidència
- Intel·ligència Artificial i Salut
- Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris I
- Fisiologia Aplicada  
- Tècniques Bàsiques en Cirurgia  
- Genètica Mèdica  
- Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica  
- Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica
- Medicina Diferencial per Sexe i Gènere


 

4t curs 5è curs
- Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris II
- Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic 
- Endoscòpia Digestiva i Terapèutica  
- Foniatria  
- Anestesiologia  
- Cirurgia Plàstica i Reparadora  
- Medicina Maternofetal 
- Perinatologia  
 


 

- Pneumologia Avançada
- Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris III
- Diagnòstic per la Imatge
- Transplantament d'Òrgans i Teixits 
- Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial 
- Cirurgia Pediàtrica 
- Psiquiatria Infantil
- Rehabilitació Mèdica

 

 

 

 
6è curs  
- Bioquímica Clínica
- Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari 
- Medicina Pal·liativa 
- Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries 
- Salut Internacional 
- Cirurgia d'Urgència per Aparells 
- Reanimació Avançada
- Suport Vital Avançat en Trauma

 

  

 

Calendari d’implantació

Informació sobre el canvi de pla d'estudis