Matrícula Grau en Medicina

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Calendari d'automatrícula

El procés de matrícula s'iniciarà segons el Sistema de Citacions per baremació d'expedient, que assigna dia i hora a partir del qual l'estudiant pot accedir lliurement a la seva automatrícula. El sistema de citacions per baremació d'expedient permet fer una assignació automàtica i massiva de citacions de matrícula als estudiants d'un pla d'estudis, ordenant-les per intervals del nombre de crèdits pendents de superar i, dins de l'interval, per la millor nota mitja de l'expedient acadèmic.

En cas d'incidència truqueu al telèfon 935813276 o bé envieu un mail a ga.medicina@uab.cat

  • Podeu consultar l'oferta docent, els horaris i els exàmens
  • Recordeu revisar els horaris abans de matricular-vos per evitar solapaments
  • Recordeu: revisar les vostres dades, el número de compte, forma de pagament (un sol cop o ajornat), etc... abans de gravar la matrícula
  • En el cas de tenir descomptes (família nombrosa, discapacitat, etc), aquests han d’estar informats al sistema informàtic. Si no us apareix en el desplegable en el moment de la matrícula haureu de passar per la Unitat Docent, amb la documentació acreditativa de la gratuïtat abans de fer la matrícula. En tot cas heu de passar abans del 31 de desembre per tenir dret a reintegrament
  • Recordeu també que, per a tots els alumnes de la Facultat de Medicina, l’assegurança complementària que cobreix la responsabilitat civil per a la realització de les pràctiques, és obligatòria

Consulteu la informació referent als pagaments de matrícula, règim de permanència, avaluació, i reconeixements a la presenció de la sessió informativa de matrícula.

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Informació relacionada

Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics + beca equitat