Grau en Medicina

Si els valors humans son realment importants per tu, si valores l’empatia i si vols ajudar les persones amb problemes de salut, t’interessa estudiar Medicina a la UAB

Informació general

 • Facultat de Medicina
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 6 cursos - 360 crèdits
 • Places: 385
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 12,586
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: català (50%), castellà (45%) i anglès (5%).
 • Calendari Acadèmic
 • Modalitat: Presencial

El grau de Medicina de la UAB

 • Es caracteritza per una alta qualitat docent que proporciona un currículum basat en competències, que camina cada vegada més cap a l’ensenyament mitjançant la simulació i potencia les pràctiques clíniques
 • Permet la integració en un entorn de recerca competitiu i facilita el contacte dels estudiants amb els darrers avenços científics, un complement important per a la seva formació acadèmica
 • Compta amb grans hospitals i centres assistencials de medicina primària del seu entorn, la qual cosa permet l’adquisició dels coneixements mèdics més bàsics i imprescindibles i també els més especialitzats, tots amb actualització constant
 • Ensenya els valors de la professió mèdica i permet adquirir les habilitats comunicatives i de treball en equip que un metge necessita
 • Des de fa més de dues dècades, els nostres estudiants obtenen qualificacions altament competitives a les proves MIR
 • Forma excel·lents professionals de la medicina

Sortides professionals

Els metges poden dur a terme un ampli ventall de tasques relacionades amb la medicina profilàctica i preventiva, el diagnòstic i la terapèutica i la recerca.
La sortida professional més freqüent és l'exercici de la medicina, tant en l'àmbit públic com en el privat, però hi ha altres possibilitats, com la recerca mèdica i la docència. 
Es preveu que la salut serà un dels sectors amb més potencial d'ocupació en els propers anys. Els grans avenços biomèdics i tecnològics fan replantejar constantment els sistemes de salut. Es necessiten professionals que afrontin els nous reptes sanitaris i equips de recerca en noves tècniques diagnòstiques i terapèutiques que, junt amb els professionals de la salut, la prevenció i la gestió, aconsegueixin millorar l'ús dels recursos destinats a la salut.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Medicina Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació