Presentació

Els  estudis de Medicina es troben davant de dos grans reptes: d'una banda, l'adaptació a les noves demandes socials, en relació amb l'augment de l'esperança de vida, la reducció de la natalitat i l'envelliment de la població que pateix malalties cròniques i degeneratives, i, de l'altra, l'adaptació a les exigències de la convergència de l'espai europeu d'educació superior. El grau en Medicina de la UAB proporciona un currículum basat en competències i una formació mèdica enfocada a les noves demandes de la societat.

Els estudis de Medicina de la UAB es caracteritzen per una alta qualitat de la docència. Els estudiants de la UAB obtenen els millors resultats en les proves MIR des de fa més de dues dècades. La integració de la Facultat en un entorn d'investigació competitiu en l'àmbit de la biomedicina i de la biotecnologia facilita el contacte dels estudiants amb els darrers avenços científics, un complement important per a la seva formació acadèmica.

A més, la Facultat de Medicina pertany a un nucli punter d'R+D en el sector bio, el BioclusterUAB, creat en el marc del programa Campus d'Excel·lència Internacional. El BioclusterUAB afavoreix la integració dels alumnes en un entorn molt competitiu d'investigació transnacional.

Informació de les unitats docents hospitalàries
La docència d'aquest grau s'imparteix en cinc unitats docents: la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques (al campus de Bellaterra), la Unitat Docent de Sant Pau (a l'Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), la Unitat Docent Vall d'Hebron (a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona), la Unitat Docent Germans Trias i Pujol (a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona) i la Unitat Docent Parc Taulí (a l'Hospital Universitari Parc Tauli, Sabadell).
Els alumnes del grau en Medicina duen a terme els dos primers cursos a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de Bellaterra. A partir del tercer curs la docència es trasllada als hospitals universitaris de la UAB.
L'assignació de la unitat docent hospitalària que correspon a cada alumne es fa durant el segon semestre del segon curs d'acord amb un procediment públic i transparent acordat per la Comissió de Grau en Medicina i seguint un calendari que es concreta cada any.
Per als alumnes que es matriculen del grau en Medicina a partir del curs 2016-2017, l'assignació de la unitat docent hospitalària es farà a partir de l'oferta i la capacitat docent de cadascuna, i sempre que sigui possible es tractarà de respectar les preferències dels alumnes. L'assignació es farà prenent com a base la nota de l'expedient acadèmic dels estudis del grau en Medicina, calculada un cop tancades les actes de febrer.

 

Perfil de l’estudiant

Es recomana a l’estudiant que vulgui cursar aquest grau que tingui un coneixement bàsic de les ciències experimentals (matemàtiques, física, química i biologia) , domini dels idiomes català, castellà i anglès, capacitat de síntesi, d’interpretació i de comunicació, vocació per atendre als altres i una actitud d’aprenentatge actiu per a  adquirir els coneixements i les habilitats necessàries.

Sortides professionals

Els metges poden dur a terme un ampli ventall de tasques relacionades amb la medicina profilàctica i preventiva, el diagnòstic i la terapèutica i la recerca.
La sortida professional més freqüent és l'exercici de la medicina, tant en l'àmbit públic com en el privat, però hi ha altres possibilitats, com la recerca mèdica i la docència. 
Es preveu que la salut serà un dels sectors amb més potencial d'ocupació en els propers anys. Els grans avenços biomèdics i tecnològics fan replantejar constantment els sistemes de salut. Es necessiten professionals que afrontin els nous reptes sanitaris i equips de recerca en noves tècniques diagnòstiques i terapèutiques que, junt amb els professionals de la salut, la prevenció i la gestió, aconsegueixin millorar l'ús dels recursos destinats a la salut.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador de titulació Salvador Navarro Soto 93 428 2519 Salvador.Navarro@uab.cat
Coordinador 1r curs Àlex Perálvarez Marín 93 581 4504 Alex.Peralvarez@uab.cat
Coordinadora 2n curs Esther Udina Bonet 93 581 1348 Esther.Udina@uab.cat
Coordinador 3r curs Salvador Navarro Soto 93 428 2519 Salvador.Navarro@uab.cat
Coordinador 4t curs Xavier Serra Aracil 93 428 2519 Javier.Serra@uab.cat
Coordinadora 5è curs Rosa Corcoy Pla 93 291 9030 Rosa.Corcoy@uab.cat
Coordinadora 6è curs Eva María C. Martínez Cáceres 93 497 8600 EvaMariaCabeza.Martinez@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Activitats d'Orientació a l'Estudiant

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Podeu consultar els horaris al següent enllaç

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Medicina
https://www.uab.cat/medicina/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21079
320 places
Nombre de crèdits: 360
Durada: 6 anys
Idioma: Català (50%), castellà (45%) i anglès (5%).
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Medicina
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició