Accés Grau en Medicina

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 21-22
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Química (0,2)
12,828
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,438
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
9,340

Codi de preinscripció

21079

Perfil de l’estudiant

Es recomana a l’estudiant que vulgui cursar aquest grau que tingui un coneixement bàsic de les ciències experimentals (matemàtiques, física, química i biologia) , domini dels idiomes català, castellà i anglès, capacitat de síntesi, d’interpretació i de comunicació, vocació per atendre als altres i una actitud d’aprenentatge actiu per a  adquirir els coneixements i les habilitats necessàries.

Taules d’adaptacions

Taula Adaptacions Llicenciatura - Grau Medicina

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).