Pla d'estudis Grau en Medicina

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106728 - Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll

 103592 - Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor

 102947 - Bioestadística

 102962 - Biofísica

 102954 - Biologia Cel·lular

 103596 - Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

 103597 - Bioquímica Metabòlica

 106730 - Fisiologia General

 106731 - Histologia

 106686 - Introducció a les Ciències de la Salut

 103633 - Aprenentatge Integrat en Medicina I

 106719 - Pràctica Clínica Assistencial I

2n curs

 103593 - Anatomia Humana: Esplancnologia

 106729 - Anatomia Humana: Neuroanatomia

 102955 - Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes

 102957 - Fisiologia Mèdica I

 103629 - Fisiologia Mèdica II

 102946 - Psicologia Mèdica

 106688 - Aprenentatge Integrat en Medicina II

 102950 - Bioètica i Comunicació

 106687 - Genètica Humana

 106689 - Nutrició Humana

 106720 - Pràctica Clínica Assistencial II

3r curs

 103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III

 103630 - Bases de la Cirurgia Clínica

 102949 - Epidemiologia

 102930 - Farmacologia General

 102936 - Fisiopatologia i Semiologia Clínica

 102928 - Immunologia Mèdica

 102933 - Microbiologia i Parasitologia Mèdiques

 102927 - Patologia Estructural i Molecular

 104072 - Pràctica Clínica Assistencial III

 102929 - Radiologia Clínica

4t curs

 103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III

 103636 - Aprenentatge Integrat en Medicina IV

 102938 - Dermatologia Clínica

 102945 - Medicina i Cirurgia I

 102944 - Medicina i Cirurgia II

 103607 - Medicina i Cirurgia III

 102937 - Obstetrícia i Ginecologia

 102939 - Oftalmologia Clínica

 102940 - Otorinolaringologia Clínica

5e curs

 103637 - Aprenentatge Integrat en Medicina V

 102938 - Dermatologia Clínica

 102931 - Farmacologia Clínica

 103608 - Medicina i Cirurgia IV

 102951 - Medicina Legal i Toxicologia

 102948 - Medicina Preventiva i Salut Pública

 102935 - Pediatria

 102941 - Psiquiatria

6e curs

 104073 - Pràctica Clínica Assistencial IV

 104074 - Pràctica Clínica Assistencial V

 102926 - Treball de Final de Grau

Optatives

2n curs

 102868 - Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

 102860 - Cervell i Conducta (2021-22)

 102859 - Drogues i Conductes Addictives

 102858 - Envellir Bé (2021-22)

 103628 - Història de la Genètica

 103529 - Medicina, Cinema i Literatura

 104057 - Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària

 102853 - Relació Metge-Pacient

 102881 - Tècniques de Biologia Molecular

3r curs

 102916 - Fisiologia Aplicada

 102886 - Genètica Mèdica

 103638 - Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica (2021-22)

 105017 - Intel·ligència Artificial i Salut

 102875 - Medicina Basada en l'Evidència

 103609 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

 102892 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia

 103641 - Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

4t curs

 103598 - Anestesiologia

 103600 - Cirurgia Plàstica i Reparadora

 102899 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

 102898 - Foniatria

 103647 - Medicina Maternofetal (2021-22)

 103651 - Perinatologia

 103643 - Pràctiques Clíniques de Laboratori I

 103649 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I

 103621 - Pràctiques Clíniques Mèdiques I

 103604 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I

 105018 - Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic (2021-22)

5e curs

 103606 - Cirurgia Pediàtrica

 103611 - Diagnòstic per la Imatge

 103617 - Oncologia Mèdica

 103602 - Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial

 103650 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II

 103624 - Pràctiques Clíniques Mèdiques II

 103605 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II

 103603 - Trasplantament d'Òrgans i Teixits

6e curs

 105016 - Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari

 103599 - Cirurgia d'Urgència per Aparells

 103654 - Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques

 102910 - Medicina Pal·liativa

 102894 - Reanimació Avançada

 102893 - Suport Vital Avançat en Trauma

 102904 - Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries