Pla d'estudis Grau en Medicina

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106728 - Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll

 103592 - Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor

 102947 - Bioestadística

 102962 - Biofísica

 102954 - Biologia Cel·lular

 103596 - Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

 103597 - Bioquímica Metabòlica

 106730 - Fisiologia General

 106731 - Histologia

 106686 - Introducció a les Ciències de la Salut

 103633 - Aprenentatge Integrat en Medicina I

 106719 - Pràctica Clínica Assistencial I

2n curs

 103593 - Anatomia Humana: Esplancnologia

 106729 - Anatomia Humana: Neuroanatomia

 102955 - Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes

 102957 - Fisiologia Mèdica I

 103629 - Fisiologia Mèdica II

 102946 - Psicologia Mèdica

 106688 - Aprenentatge Integrat en Medicina II

 102950 - Bioètica i Comunicació

 106687 - Genètica Humana

 106689 - Nutrició Humana

 106720 - Pràctica Clínica Assistencial II

3r curs

 106921 - Aprenentatge Integrat en Medicina III

 103630 - Bases de la Cirurgia Clínica

 102949 - Epidemiologia

 106690 - Farmacologia General

 102936 - Fisiopatologia i Semiologia Clínica

 102928 - Immunologia Mèdica

 106706 - Medicina de Família i Comunitària

 102933 - Microbiologia i Parasitologia Mèdiques

 102927 - Patologia Estructural i Molecular

 102929 - Radiologia Clínica

4t curs

 106922 - Aprenentatge Integrat en Medicina IV

 106693 - Medicina i Cirurgia I

 106694 - Medicina i Cirurgia II

 106695 - Medicina i Cirurgia III

 106696 - Medicina i Cirurgia IV

 102937 - Obstetrícia i Ginecologia

 106691 - Oftalmologia Clínica

 106702 - Oncologia Mèdica

 106692 - Otorinolaringologia Clínica

 106718 - Pràctiques Clíniques: Oftalmologia i Otorrinolaringologia

 106715 - Pràctiques Medicoquirúrgiques I

 106716 - Pràctiques Medicoquirúrgiques II

5e curs

 102938 - Dermatologia Clínica

 106697 - Farmacologia Clínica

 106703 - Medicina i Cirurgia V

 106704 - Medicina i Cirurgia VI

 106698 - Medicina Legal i Toxicologia

 102948 - Medicina Preventiva i Salut Pública

 102935 - Pediatria

 106717 - Pràctiques Medicoquirúrgiques III

 106699 - Psiquiatria

6e curs

 106918 - Aprenentatge Integrat en Medicina V i Bioinformàtica

 106711 - Pràctica Clínica en Atenció Primària

 106709 - Pràctica Clínica en Cirurgia General

 106708 - Pràctica Clínica en Especialitat Mèdica

 106710 - Pràctica Clínica en Especialitat Quirúrgica

 106713 - Pràctica Clínica en Ginecologia i Obstetrícia

 106707 - Pràctica Clínica en Medicina Interna

 106712 - Pràctica Clínica en Pediatria

 106714 - Pràctica Clínica en Salut Mental

 106705 - Simulació Aplicada als Coneixements Mèdics i Quirúrgics

 106721 - Treball de Final de Grau

Optatives

2n curs

 102868 - Biologia del Desenvolupament i Teratogènia

 102859 - Drogues i Conductes Addictives

 103628 - Història de la Genètica

 104057 - Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d'Atenció Primària

 102853 - Relació Metge-pacient (2023-24)

 102881 - Tècniques de Biologia Molecular

3r curs

 102916 - Fisiologia Aplicada

 106919 - Medicina Diferencial per Sexe i Gènere

 106724 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris I

 102892 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia

 103641 - Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica

4t curs

 103598 - Anestesiologia

 103600 - Cirurgia Plàstica i Reparadora

 102899 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica

 102898 - Foniatria

 103647 - Medicina Maternofetal

 103651 - Perinatologia

 106725 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris II

5e curs

 103606 - Cirurgia Pediàtrica

 103611 - Diagnòstic per la Imatge

 106726 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris III

 106723 - Psiquiatria Infantil (2023-24)

 106920 - Rehabilitació Mèdica

 103603 - Trasplantament d'Òrgans i Teixits

6e curs

 105016 - Atenció Al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari

 103599 - Cirurgia d'Urgència per Aparells

 102910 - Medicina Pal·liativa

 102894 - Reanimació Avançada

 102893 - Suport Vital Avançat en Trauma

 102904 - Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries