Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103592 - Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor  CAT ESP ENG

102947 - Bioestadística  CAT ESP ENG

102962 - Biofísica  CAT ESP ENG

102954 - Biologia Cel·lular  CAT ESP ENG

103596 - Bioquímica Estructural i Biologia Molecular  CAT ESP ENG

103597 - Bioquímica Metabòlica  CAT ESP ENG

102952 - Introducció a les Ciències de la Salut  CAT ESP ENG

103594 - Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll  CAT ESP ENG

103633 - Aprenentatge Integrat en Medicina I  CAT ESP ENG

103632 - Fisiologia General  CAT ESP ENG

103631 - Histologia  CAT ESP ENG

104070 - Pràctica Clínica Assistencial I  CAT ESP ENG

2n curs

103593 - Anatomia Humana: Esplancnologia  CAT ESP ENG

102955 - Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes  CAT ESP ENG

102957 - Fisiologia Mèdica I  CAT ESP ENG

103629 - Fisiologia Mèdica II  CAT ESP ENG

102946 - Psicologia Mèdica  CAT ESP ENG

103595 - Anatomia Humana: Neuroanatomia  CAT ESP ENG

103634 - Aprenentatge Integrat en Medicina II  CAT ESP ENG

102950 - Bioètica i Comunicació  CAT ESP ENG

102958 - Genètica Humana  CAT ESP ENG

103645 - Nutrició Humana  CAT ESP ENG

104071 - Pràctica Clínica Assistencial II  CAT ESP ENG

3r curs

103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III  CAT ESP ENG

103630 - Bases de la Cirurgia Clínica  CAT ESP ENG

102949 - Epidemiologia  CAT ESP ENG

102930 - Farmacologia General  CAT ESP ENG

102936 - Fisiopatologia i Semiologia Clínica  CAT ESP ENG

102928 - Immunologia Mèdica  CAT ESP ENG

102933 - Microbiologia i Parasitologia Mèdiques  CAT ESP ENG

102927 - Patologia Estructural i Molecular  CAT ESP ENG

104072 - Pràctica Clínica Assistencial III  CAT ESP ENG

102929 - Radiologia Clínica  CAT ESP ENG

4t curs

103636 - Aprenentatge Integrat en Medicina IV  CAT ESP ENG

102945 - Medicina i Cirurgia I  CAT ESP ENG

102944 - Medicina i Cirurgia II  CAT ESP ENG

103607 - Medicina i Cirurgia III  CAT ESP ENG

102937 - Obstetrícia i Ginecologia  CAT ESP ENG

102939 - Oftalmologia Clínica  CAT ESP ENG

102940 - Otorinolaringologia Clínica  CAT ESP ENG

5e curs

103637 - Aprenentatge Integrat en Medicina V  CAT ESP ENG

102938 - Dermatologia Clínica  CAT ESP ENG

102931 - Farmacologia Clínica  CAT ESP ENG

103608 - Medicina i Cirurgia IV  CAT ESP ENG

102951 - Medicina Legal i Toxicologia  CAT ESP ENG

102948 - Medicina Preventiva i Salut Pública  CAT ESP ENG

102935 - Pediatria  CAT ESP ENG

102941 - Psiquiatria  CAT ESP ENG

6e curs

104073 - Pràctica Clínica Assistencial IV  CAT ESP ENG

104074 - Pràctica Clínica Assistencial V  CAT ESP ENG

102926 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

2n curs

102868 - Biologia del Desenvolupament i Teratogènia  CAT ESP ENG

102860 - Cervell i Conducta  CAT ESP ENG

102859 - Drogues i Conductes Addictives  CAT ESP ENG

102858 - Envellir Bé  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103628 - Història de la Genètica  CAT ESP ENG

104103 - La Sexualitat Humana  CAT ESP ENG

103529 - Medicina, Cinema i Literatura  CAT ESP ENG

104057 - Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d'Atenció Primària  CAT ESP ENG

102853 - Relació Metge-Pacient  CAT ESP ENG

102881 - Tècniques de Biologia Molecular  CAT ESP ENG

3r curs

102890 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

102916 - Fisiologia Aplicada  CAT ESP ENG

102886 - Genètica Mèdica  CAT ESP ENG

103638 - Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica  CAT ESP ENG

105017 - Intel·ligència Artificial i Salut  CAT ESP ENG

102875 - Medicina Basada en l'Evidència  CAT ESP ENG

103609 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris  CAT ESP ENG

102892 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia  CAT ESP ENG

103641 - Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica  CAT ESP ENG

4t curs

103598 - Anestesiologia  CAT ESP ENG

103600 - Cirurgia Plàstica i Reparadora  CAT ESP ENG

102899 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica  CAT ESP ENG

102898 - Foniatria  CAT ESP ENG

103647 - Medicina Maternofetal  CAT ESP ENG

103616 - Nous Mètodes Diagnòstics i Terapèutics en Malalties Digestives  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103651 - Perinatologia  CAT ESP ENG

103643 - Pràctiques Clíniques de Laboratori I  CAT ESP ENG

103649 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I  CAT ESP ENG

103621 - Pràctiques Clíniques Mèdiques I  CAT ESP ENG

103604 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I  CAT ESP ENG

105018 - Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic  CAT ESP ENG

5e curs

103606 - Cirurgia Pediàtrica  CAT ESP ENG

103611 - Diagnòstic per la Imatge  CAT ESP ENG

103646 - Hematooncologia Pediàtrica  CAT ESP ENG

103614 - Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques  CAT ESP ENG

103615 - Medicina de l'Activitat Física  CAT ESP ENG

104104 - Multimèdia. Prescripció de Psicofàrmacs pel Metge en l'Atenció Primària de Salut  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103617 - Oncologia Mèdica  CAT ESP ENG

103602 - Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial  CAT ESP ENG

103644 - Pràctiques Clíniques de Laboratori II  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103650 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II  CAT ESP ENG

103624 - Pràctiques Clíniques Mèdiques II  CAT ESP ENG

103605 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II  CAT ESP ENG

103603 - Trasplantament d'Òrgans i Teixits  CAT ESP ENG

6e curs

105016 - Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari  CAT ESP ENG

103599 - Cirurgia d'Urgència per Aparells  CAT ESP ENG

103654 - Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques  CAT ESP ENG

102910 - Medicina Pal·liativa  CAT ESP ENG

104069 - Neurociència cognitiva i neuroimatge  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

102894 - Reanimació Avançada  CAT ESP ENG

103619 - Salut Internacional  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

102893 - Suport Vital Avançat en Trauma  CAT ESP ENG

102904 - Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries  CAT ESP ENG