Pla d'estudis Grau en Medicina

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103592 - Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor (2021-22)

 102947 - Bioestadística (2021-22)

 102962 - Biofísica (2021-22)

 102954 - Biologia Cel·lular (2021-22)

 103596 - Bioquímica Estructural i Biologia Molecular (2021-22)

 103597 - Bioquímica Metabòlica (2021-22)

 103633 - Aprenentatge Integrat en Medicina I (2021-22)

2n curs

 103593 - Anatomia Humana: Esplancnologia (2021-22)

 102955 - Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes (2021-22)

 102957 - Fisiologia Mèdica I (2021-22)

 103629 - Fisiologia Mèdica II (2021-22)

 102946 - Psicologia Mèdica (2021-22)

 102950 - Bioètica i Comunicació (2021-22)

3r curs

 103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III (2021-22)

 103630 - Bases de la Cirurgia Clínica (2021-22)

 102949 - Epidemiologia (2021-22)

 102930 - Farmacologia General (2021-22)

 102936 - Fisiopatologia i Semiologia Clínica (2021-22)

 102928 - Immunologia Mèdica (2021-22)

 102933 - Microbiologia i Parasitologia Mèdiques (2021-22)

 102927 - Patologia Estructural i Molecular (2021-22)

 104072 - Pràctica Clínica Assistencial III (2021-22)

 102929 - Radiologia Clínica (2021-22)

4t curs

 103635 - Aprenentatge Integrat en Medicina III (2021-22)

 103636 - Aprenentatge Integrat en Medicina IV (2021-22)

 102938 - Dermatologia Clínica (2021-22)

 102945 - Medicina i Cirurgia I (2021-22)

 102944 - Medicina i Cirurgia II (2021-22)

 103607 - Medicina i Cirurgia III (2021-22)

 102937 - Obstetrícia i Ginecologia (2021-22)

 102939 - Oftalmologia Clínica (2021-22)

 102940 - Otorinolaringologia Clínica (2021-22)

5e curs

 103637 - Aprenentatge Integrat en Medicina V (2021-22)

 102938 - Dermatologia Clínica (2021-22)

 102931 - Farmacologia Clínica (2021-22)

 103608 - Medicina i Cirurgia IV (2021-22)

 102951 - Medicina Legal i Toxicologia (2021-22)

 102948 - Medicina Preventiva i Salut Pública (2021-22)

 102935 - Pediatria (2021-22)

 102941 - Psiquiatria (2021-22)

6e curs

 104073 - Pràctica Clínica Assistencial IV (2021-22)

 104074 - Pràctica Clínica Assistencial V (2021-22)

 102926 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

2n curs

 102868 - Biologia del Desenvolupament i Teratogènia (2021-22)

 102860 - Cervell i Conducta (2021-22)

 102859 - Drogues i Conductes Addictives (2021-22)

 102858 - Envellir Bé (2021-22)

 103628 - Història de la Genètica (2021-22)

 103529 - Medicina, Cinema i Literatura

 104057 - Pràctiques en Departaments i Serveis Assistencials d’Atenció Primària (2021-22)

 102853 - Relació Metge-Pacient (2021-22)

 102881 - Tècniques de Biologia Molecular (2021-22)

3r curs

 102916 - Fisiologia Aplicada (2021-22)

 102886 - Genètica Mèdica (2021-22)

 103638 - Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica (2021-22)

 105017 - Intel·ligència Artificial i Salut (2021-22)

 102875 - Medicina Basada en l'Evidència (2021-22)

 103609 - Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris (2021-22)

 102892 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia (2021-22)

 103641 - Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica (2021-22)

4t curs

 103598 - Anestesiologia (2021-22)

 103600 - Cirurgia Plàstica i Reparadora (2021-22)

 102899 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica (2021-22)

 102898 - Foniatria (2021-22)

 103647 - Medicina Maternofetal (2021-22)

 103651 - Perinatologia (2021-22)

 103643 - Pràctiques Clíniques de Laboratori I (2021-22)

 103649 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I (2021-22)

 103621 - Pràctiques Clíniques Mèdiques I (2021-22)

 103604 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I (2021-22)

 105018 - Seguretat Clínica i Gestió de l'Error Mèdic (2021-22)

5e curs

 103606 - Cirurgia Pediàtrica (2021-22)

 103611 - Diagnòstic per la Imatge (2021-22)

 103617 - Oncologia Mèdica (2021-22)

 103602 - Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial (2021-22)

 103650 - Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II (2021-22)

 103624 - Pràctiques Clíniques Mèdiques II (2021-22)

 103605 - Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II (2021-22)

 103603 - Trasplantament d'Òrgans i Teixits (2021-22)

6e curs

 105016 - Atenció al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari (2021-22)

 103599 - Cirurgia d'Urgència per Aparells (2021-22)

 103654 - Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques (2021-22)

 102910 - Medicina Pal·liativa (2021-22)

 102894 - Reanimació Avançada (2021-22)

 102893 - Suport Vital Avançat en Trauma (2021-22)

 102904 - Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries (2021-22)