Assignació Unitat Docent Grau en Medicina

Hospital Parc Taulí:

Hospital Sant Pau:

Hospital Germans Trias:

Hospital Vall d'Hebron:

  • Divendres 17 de febrer a les 16 hores. Presencial.

 

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2023
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quatrimestre 2022-23

   Terminis   Observacions
Presentacions de les UDH Del 13 al 16 de febrer de 2023 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2023
Sol·licituds De l'1 al 7 de març de 2023

La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària

Publicació llistes provisionals A partir del 14 de març de 2023 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 15 i 16 de març de 2023 Mitjançant el següent formulari
Publicació relació definitiva 22 de març de 2023

Es publicarà la relació definitiva per a cada opció

Resultat assignació 24 de març de 2023

A partir de les 12:00h l’alumnat podrà consultar, amb el seu NIU i paraula clau, la seva assignació individual:

Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària

Sol·licituds de canvi d'Unitat Del 11 al 14 d'abril de 2023 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 21 d'abril del 2023  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

CODI  ASSIGNATURA UNITAT DOCENT ENLLAÇ
 102886 Genètica Mèdica UDH Sant Pau Enllaç a presentació
 102892 Tècniques Bàsiques en Cirurgia UDH Sant Pau Enllaç al vídeo
 103641 Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica UDH Sant Pau Enllaç al document