Assignació Unitat Docent (Grau en Medicina)

Hospital Parc Taulí:

Hospital Sant Pau:

Hospital Germans Trias:

Hospital Vall d'Hebron:

  • Divendres 17 de febrer a les 16 hores. Presencial.

 

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2022
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quatrimestre 2021-22

   Terminis   Observacions
Presentacions de les UDH Del 14 al 17 de febrer de 2022 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2022
Sol·licituds De l'1 al 7 de març de 2022

La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària

Publicació llistes provisionals A partir del 14 de març de 2022 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 15 i 16 de març de 2022 Mitjançant el següent formulari
Publicació relació definitiva 22 de març de 2022

Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària

Resultat assignació 24 de març de 2022  
Sol·licituds de canvi d'Unitat Del 4 al 8 d'abril de 2022 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 25 d'abril del 2022  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

CODI  ASSIGNATURA UNITAT DOCENT ENLLAÇ
 102886 Genètica Mèdica UDH Sant Pau Enllaç a presentació
 102892 Tècniques Bàsiques en Cirurgia UDH Sant Pau Enllaç al vídeo
 103641 Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica UDH Sant Pau Enllaç al document