CORES UAB CORE en Salut Mental

Objectius i línies de recerca

La missió i els objectius de la CORE en Salut Mental són aquells plantejats per a totes les CORE, i en el nostre cas, específicament en l'àmbit de la Salut Mental.

Línies de recerca
Pel que fa a la recerca duta a terme pels grups que conformen la CORE, contempla tota la cadena de valor de la Salut Mental, amb projectes d'R+D amb aplicacions en l'àmbit de la promoció, prevenció, diagnosis, tractament i cronicitat.

Les àrees de coneixement implicades van des d'aquelles necessàries per dur a terme recerca bàsica  -neurociències, bioquímica, biologia molecular i cel·lular- fins a les traslacionals -des d'un punt de vista clínic, epidemiològic o comunitari.

Finalment, per ser d'especial interès per a un alt percentatge dels investigadors de la CORE, s'han definit com a línies estratègiques de treball:

  1. La cerca i validació de biomarcadors en Salut Mental.
  2. El desenvolupament i la validació de tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la Salut Mental.
  3. L'estudi dels factors associats a la vulnerabilitat i la resiliència en Psicopatologia.