CORES UAB CORE en Salut Mental

CORE en Salut Mental

 

Una de cada quatre persones tindrà problemes mentals una vegada a la vida, i la seva incidència en la població -en augment- representa enormes costos econòmics i socials, fins i tot per sobre d’altres patologies com el càncer i els problemes cardiovasculars. A més, tal com ho defineix la OMS, "la Salut Mental no és només l'absència de trastorns mentals, és un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat". Això té implicacions complexes que requereixen d’un enfocament multisectorial i en el qual és primordial promoure la Salut Mental durant tot el cicle vital, garantint als nens un començament saludable, evitant així trastorns mentals en l'edat adulta i la vellesa.

És per tots aquests motius que la Salut Mental constitueix un repte actual i futur de la societat europea, pel qual cal apostar i invertir des de diferents vessants, una d’elles la investigació. La UAB disposa de les capacitats humanes i materials necessàries per desenvolupar projectes en aquest àmbit. Per articular de forma efectiva aquestes capacitats es proposa el projecte de Comunitat de Recerca Estratègica (CORE). Aquesta agrupació generadora de coneixement, formada per grups i centres de recerca de l’entorn del Campus d'Excelencia Internacional (CEI), té com a objectius crear xarxa, donar visibilitat i posicionar als seus membres a nivell local i internacional. També contribuir a l’avançament del coneixement, incorporant a tots els agents clau del sistema, alhora que s’incrementa la competitivitat dels grups. Unir esforços en la coordinació de les actuacions, i compartir recursos i informació de forma transversal, convertiran la CORE en instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència, i en un node de referència a nivell europeu.