CORES UAB CORE en Salut Mental

Centres Esfera UAB - CEI

Instituts universitaris de recerca propis
Institut de Estudis del Treball (IET)
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" (IBB)
Institut d'Història de la Ciència (IHC)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Institut de Neurociències (INc)
Institut de Recerca de l'Esport (IRE)

Centre d'estudis i de recerca
Centre d’Estudis i Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS)
Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CER-Migracions)
Centre d’Estudis i Recerca per a una societat inclusiva (CERSIN)
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
Institut de la Comunicació (InCom)

Instituts universitaris de recerca adscrits a la UAB
Centre de recerca matemàtica (CRM)
Fundació Institut de Recerca Hospital Univ. Vall d'Hebron
Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian
Institut Universitari Dexeus 

Centres de recerca participats
Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Centre de Visió per Computador (CVC)
Fundació Salut i Envelliment (FSIE)
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere

Centres del CSIC amb conveni amb la UAB
Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC)
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)