CORES UAB CORE en Salut Mental

Jornades científiques i de divulgació

La Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental participa i ajuda a promoure i gestionar l'organització de Jornades, tant científiques com de divulgació, en l'àmbit de la Salut Mental.

La missió és generar i promoure el treball en xarxa, compartint recursos i informació, i coordinant les accions que es requereixin per impulsar projectes que fan avançar el coneixement en el camp i promouen la transferència de resultats a la societat i a la indústria