Seminaris de la CORE
SALUT MENTAL

Presentació dels CORE Seminar

La incidència de la patologia mental en la població va en augment i representa enormes costos econòmics i socials, inclús per sobre d’altres patologies com el càncer i els problemes cardiovasculars. La Salut Mental constitueix un repte actual i futur de la societat europea, pel qual cal apostar i invertir des de diferents vessants, i molt especialment des de la recerca.

La Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental s’ha establert per promoure i gestionar efectivament les capacitats i activitats de R+D+i de la UAB i la seva anella hospitalària en l’àmbit de la Salut Mental, amb la missió de generar i promoure el treball en xarxa, compartint recursos i informació i coordinant les accions que es requereixen per impulsar efectivament projectes que contribueixen a avançar el coneixement en el camp i a promoure transferència de resultats a societat i indústria.

La sèrie de Seminaris de la CORE en Salut Mental  pretén ser un fòrum obert per la discussió científica d’alt nivell en conceptes claus dins de la recerca en Salut Mental.

Els objectius estratègics d’aquests seminaris són:

1.- Afavorir les sinergies entre els investigadors de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental de la UABCEI i altres investigadors catalans i internacionals que treballen en recerca en Salut Mental des de diferents disciplines i perspectives, amb l’objectiu de fomentar noves col·laboracions multidisciplinàries, enfortir les xarxes existents i en general incrementar la visibilitat dels grups locals que fan recerca en Salut Mental.

2.- Fomentar la transferència de coneixement i l'intercanvi entre científics reconeguts de l’àrea i els estudiants (científics en formació).

3.- Enfortir el potencial traslacional de la recerca (from bench to bed i from bed to bench) en Salut Mental, connectant els grups que estan fent investigació bàsica amb grups que fan investigació clínica.