La Fundació UAB

Vila Universitària

La Vila Universitària, SL és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal per a les entitats de la Corporació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió dels contractes d'arrendament dels habitatges de Vila Universitària, SL i comunicació amb els residents.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, acadèmiques i professionals i econòmiques i financeres i d'assegurances.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de les ofertes i les peticions de servis d'allojtament fora del Campus UAB i amb la finalitat d'oferir suport, tant a la persona propietària com al/a la resitent, al llarg de les estades contractades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, dades bancàries i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar la informació per comunicar i promocionar les activitats, serveis i lloguers de Vila Universitària, SL.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i característiques personals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió del control de l'accés als edificis de Vila Universitària, SL.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de la informació gràfica de les activitats de Vila Universitària, SL amb finalitats informatives i promocionals

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió econòmica, comptable, financera i fiscal i gestió i tramitació de contractes, convenis de col·laboració i expedients de contractació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Captació i enregistrament d'imatges als edificis de Vila Universitària, SL amb la finalitat de la videovigilància.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de la prestació i administració dels serveis de Vila Universitària, SL relacionats amb les estades breus.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals,  i econòmiques, financeres i d'assegurances.

Consulta els detalls del tractament aquí