La Fundació UAB

Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal de la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de la informació relativa als col·laboradors en les activitats de la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i característiques personals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de les dades dels donants i donacions rebudes per la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i bancàries.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les activitats institucionals, formatives i de sensibilització organitzades per la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar el PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat, el Programa UABImpuls i les línies d'ajuts i beques gestionades per l'entitat amb l'objectiu d'oferir a les persones serveis i recursos del seu interès.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, acadèmiques i professionals i especials.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les campanyes de sensibilització i dels programes d'intervenció social organitzats per la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i circumstàncies socials.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Enviament de comunicacions informatives sobre les activitats de la Fundació Autònoma Solidària.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de la informació gràfica de les activitats de la Fundació Autònoma Solidària amb finalitats informatives i promocionals.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió econòmica, comptable, financera i fiscal i gestió i tramitació de contractes, convenis de col·laboració i expedients de contractació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar les línies d'ajuts, premis i beques que ofereix l'entitat.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, ocupació professional, acadèmiques i professionlas, econòmiques, financeres i d'assegurances, d'informació general així com altres tipus de dades.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar les activitats virtuals, les videoconferències, els continguts en suport audiovisual que es posin a disposició de les persones a qui van adreçades les activitats, així com l’enregistrament d’aquestes activitats formatives i, si s’escau, de la seva avaluació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques o professionlas i creacions artístiques, científiques o similars.

Consulta els detalls del tractament aquí