La Fundació UAB

Fundació Salut i Envelliment UAB

La Fundació Salut i Envelliment és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal per a les entitats de la Corporació UAB

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les dades relatives a les investigacions científiques sobre l'envelliment i la gent gran.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques físiques, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i especials.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de les matrícules, expedients acadèmics, incloses les pràctiques curriculars, i les activitats organitzades als Centres educatius de la Fundació Salut i Envelliment.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, bancàries, assegurances i creacions científiques.

Consulta els detalls del tractament aquí.

Finalitats
Gestionar la informació per comunicar i promocionar els estudis i les activitats dels centres de la Fundació Salut i Envelliment UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí.

Finalitats
Gestió i control de les sol·licituds de préstec interbibliotecari de cada usuari/a.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Manteniment de la base de dades de subscriptors de revistes electròniques gestionades per la Fundació Salut i Envelliment UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Finalitat
Gestió de la informació gràfica de les activitats de la Fundació Salut i Envelliment UAB amb finalitats informatives i promocionals.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió econòmica, comptable, financera i fiscal i gestió i tramitació de contractes, convenis de col·laboració i expedients de contractació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de les activitats formatives virtuals, les videoconferències i els continguts en suport audiovisual, així com l'enregistrament d'aquestes.

Categories de les dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, dades acadèmiques, professionals i creacions artístiques, científiques o similars.

Consulta els detalls del tractament aquí