La Fundació UAB

Hospital Clínic Veterinari

La Fundació Hospital Clínic Veterinari és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal per a les entitats de la Corporació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestionar, administrar i prestar els serveis sol·licitats per l'interessat a l'Hospital Clínic Veterinari.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Enviament de comunicacions informatives sobre els serveis i les activitats de la Fundació Hospital Clínic Veterinari.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestió de la informació gràfica de les activitats de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb finalitats informatives i promocionals.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestió econòmica, comptable, financera i fiscal i gestió i tramitació de contractes, convenis de col·laboració i expedients de contractació.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació UAB

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb la realització de la docència del Grau de Veterinària al HCV i la realització de l'activitat assistencial no vinculada a la docència per part del professorat de la UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals i econòmiques i financeres.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitats
Gestionar tots els aspectes relacionats amb la realització d’estades de formació continuada com a visitant a l’Hospital Clínic Veterinari.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar les activitats formatives virtuals, les videoconferències, els continguts en suport audiovisual que es posin a disposició de les persones a qui van adreçades les activitats formatives, així com l’enregistrament d’aquestes activitats formativesi, si s’escau, de la seva avaluació

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals i creacions artístiques, científiques o similars

Consulta els detalls del tractament aquí