La Fundació UAB

Fundació UAB

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona és responsable o corresponsable dels següents tractaments.

Altres corresponsables
Fundació Alumni UAB, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Salut i Envelliment UAB, Fundació UAB, Fundación WASSU, Hospital Clínic Veterinari, Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL i Vila Univesitària SL

Finalitat
Gestió administrativa dels processos de selecció de personal de la Fundació UAB i la resta d'entitats de la Corporació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials i detalls d'ocupació professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació Alumni UAB, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Salut i Envelliment UAB, Fundación WASSU, Hospital Clínic Veterinari, Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL i Vila Univesitària SL

Finalitat
Gestionar tots els aspectes relacionats amb els treballadors de la Corporació UAB: altes i baixes, pagament de nòmines, salut laboral, seguretat laboral, formació als treballadors i qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional, acadèmiques i professionals, econòmiques, financeres i d'assegurances i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de les matrícules, expedients acadèmics, incloses les pràctiques curriculars, i les activitats organitzades als Centres educatius de la Fundació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, bancàries, assegurances i creacions científiques.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió acadèmica i administrativa del programa Study Abroad i formacions en format InCompany organitzades pels centres de la FUAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de la informació relativa a les  ofertes laborals adreçades a estudiants i ex-estudiants dels Centres de la FUAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, circumstàncies socials, detalls d'ocupació professional i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestionar la informació per comunicar i promocionar els estudis i les activitats dels centres de la Fundació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquít

Finalitat
Gestionar la informació necessària per a la promoció del programa Study Abroad i les formacions InCompany organitzades pels centres de la Fundació UAB.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals i acadèmiques i professionals.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Informar de les activitats de promoció de l'ús d'espais, i els serveis relatius a aquest ús, de la Corporació UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de la informació gràfica de les activitats de la Fundació UAB amb finalitats informatives i promocionals.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació Alumni UAB, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Salut i Envelliment UAB, Fundación WASSU, Hospital Clínic Veterinari, Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL i Vila Univesitària SL

Finalitat
Gestionar administrativament, econòmicament, comptablement, financerament i fiscalment les entitats de la Corporació UAB en relació amb les dades de contacte dels proveïdors de les mateixes i/o els clients no demandants de serveis educatius.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu i d'informació comercial.

Consulta els detalls del tractament aquí

Altres corresponsables
Fundació Alumni UAB, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Salut i Envelliment UAB, Fundación WASSU, Hospital Clínic Veterinari, Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL i Vila Univesitària SL

Finalitat
Gestionar la informació necessària per complir les obligacions legals aplicables a les entitats de la Corporació UAB en referència als drets establerts en la legislació vigent en matèria de transparència i protecció de dades.

Categories de dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Captació i enregistrament d'imatges als edificis de la Fundació UAB amb la finalitat de la videovigilància.

Categories de les dades (*)
De caràcter identificatiu.

Consulta els detalls del tractament aquí

Finalitat
Gestió de les activitats formatives virtuals, les videoconferències i els continguts en suport audiovisual, així com l'enregistrament d'aquestes.

Categories de les dades (*)
De caràcter identificatiu, característiques personals, dades acadèmiques, professionals i creacions artístiques, científiques o similars.

Consulta els detalls del tractament aquí