Reglament

El Consell de Govern el 27 de setembre de 2006 va aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2001, referent al reglament de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana de la UAB, on es regulen les funcions i responsabilitats d'aquesta comissió.