Medicina i sanitat animals

Webs i portals recomanats

 • BestBETs for Vets - És una base de dades sobre evidències actuals disponibles per a respondre preguntes clíniques veterinàries simples, comuns i específiques.
 • Consultant : a diagnostic support system for veterinary medicine (Dr. Maurice E. White) - Es tracta d'un sistema de suport de diagnòstic per a la medicina veterinària de la Universitat de Cornell. Permet fer la cerca per diagnòstic o signes clínics
 • International Veterinary Information Service (IVIS) - És una organització sense ànim de lucre, que dona accés a document de text complet de llibres, actes de congressos, etc.
 • Veterinary Information Network (VIN) - És una gran comunitat en línia per als veterinaris, amb cercador professional, fòrum, consultors, indexació a revistes veterinària, congressos, etc.
 • Veterinary Medicine Indexed in PubMed (guide)
 • VetSRev : database of veterinary systematic reviews - És una base de dades de lliure accés de cites per a les revisions sistemàtiques d'interès per a la clínica veterinària.
 • Vetstream - Proporciona contingut de text i de vídeo revisada per parells amb referències creuades a PubMed i VetMedResource.
 • WAHIS interface (OIE) - Permet l'accés a totes les dades contingudes en el sistema de l'OIE d'informació zoosanitària.
 • Wikivet - És un projecte col·laboratiu internacional per desenvolupar bases de dades de coneixements veterinaris revisada per parells.

Histologia i anatomia patològica Parasitologia
 • DPDx - Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern
 • Parasitipedia