Medicina i sanitat animals

Sobre la Biblioteca de Veterinària

Sobre la Biblioteca de Veterinària

La Biblioteca de Veterinària és un servei de suport a la docència i investigació que s'adscriu a la Facultat de Veterinària de la UAB i dóna suport als graus de Veterinària i Ciència i tecnologia dels aliments que s'imparteixen a la UAB.
Dóna suport als Departaments de Sanitat i Anatomia Animals, Ciència Animal i dels Aliments, Medicina i Cirurgia Animals i a les unitats interfacultatives que presten la seva docència a la Facultat.
Així com dels serveis de Servei de Granges i Camps Experimentals.

Com a biblioteca de caràcter públic és l'única existent a Catalunya dins la seva especialitat, per la qual cosa constitueix una important eina oberta als investigadors i professionals dels sectors veterinari, agropecuari i d'indústries alimentàries.

Guia de la biblioteca