Qualitat docent
Traducció i Interpretació
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Traducció i Interpretació 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Alemany) 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Anglès) 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Francés) 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Alemany) 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Anglès) 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Francès) 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Alemany) 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i interpretació (Anglès) 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Francès) 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Alemany) 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Anglès) 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació (Francés) 
2003 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Traducció i Interpretació 
2000 Informe grup de discussió: Llicenciatura Traducció i Interpretació