Qualitat docent
Musicologia
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Musicologia 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Musicologia 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Història i Ciències de la Música 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Història i Ciències de la Música 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Història i Ciències de la Música 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Història i Ciències de la Música