Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de dret
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia i Procura Màster Universitari UAB 90 places

Presencial

Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Universitari UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Universitari UAB 40 places Presencial.
International Law, Global Security, Peace and Development Erasmus Mundus
Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat Màster Universitari UAB 40 places

Presencial