Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de dret
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia i Procura Màster Universitari UAB 90 places Presencial
Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Universitari UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Universitari UAB 40 places

Semipresencial

International Law, Global Security, Peace and Development Erasmus Mundus