Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de dret
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Criminologia i Execució Penal Interuniversitari
Dret Empresarial Màster Oficial UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Interuniversitari
Integració Europea Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
International Law, Global Security, Peace and Development Erasmus Mundus
Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat Màster Oficial UAB 40 places

Presencial