Seguiment de titulacions


Dins del Marc VSMA, un cop implantada una titulació verificada, s'inicia el procés de seguiment de la mateixa (graus i màsters / programes de doctorat). El seguiment és el procés d'anàlisi del desenvolupament de la titulació en termes de qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i qualitat dels resultats, amb l'objectiu final d'assegurar la qualitat del programa formatiu.