Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Enquestes estudiants

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

Consulteu el calendari d'enquestes

Respondre l'enquesta

Avaluació de l'actuació docent del professorat

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre desembre de 2020 i febrer de 2021.

Segon Semestre: entre maig i juliol de 2021, segons el calendari d'enquestes del segon semestre 2020-2021 establert per a centre i titulació 

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent del professorat
Descarrega l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau i mòduls de màster.
Model d'enquesta assignatures de grau
Model d'enquesta mòduls de màster

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Primer semestre: entre desembre de 2020 i febrer de 2021.

Segon semestre: entre maig i juliol de 2021, segons el calendari d'enquestes del segon semestre 2020-2021 establert per a cada centre i titulació

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Resultats i més informació

En cas d'accedir a través de la wifi de la UAB cal fer-ho com usuari registrat

Respondre l'enquesta d'avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster
Descarregar l'app a iTunes Descarrega l'app a Google Play

Grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari matriculats a les assignatures de pràctiques externes i de Treballs fi d'estudis

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de pràctiques externes i treballs fi d'estudis.

Model d'enquesta assignatures pràctiques externes
Model d'enqueta assignatures treballs fi d'estudi

 Quan es pot fer?

A la part final de cada curs acadèmic: entre juliol i el 15 d'octubre.

Més informació
 

Respondre l'enquesta sobre el grau de satisfacció de Pràctiques externes i Treball fi d'estudis

Grau de satisfacció dels titulats

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari del curs 2019-20.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

En finalitzar els estudis:
Des del 23 de juny al 16 de desembre de 2020.

Resultats i més informació
 

Respondre l'enquesta sobre el grau de satisfacció dels titulats