Enquestes d'avaluació i de satisfacció

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

 

Avaluació de l'actuació docent del professorat

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.
Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Del 10-12-2018 al 11-01-2019
Del 06-05-2019 al 07-06-2019

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - estudiants

Resultats i més informació


Saber-ne més >

Avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

 Qui la pot fer?

Estudiants de grau i de màster universitari.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau i mòduls de màster.
Model d'enquesta assignatures de grau
Model d'enquesta mòduls de màster

 Quan es pot fer?

A la part final de cada semestre:
Del 10-12-2018 al 11-01-2019
Del 06-05-2019 al 07-06-2019

Preguntes freqüents sobre l'enquesta - Estudiants

Resultats i més informació


Saber-ne més >

Grau de satisfacció dels titulats

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari del curs 2017-18.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

En finalitzar els estudis:
Des del 20 de juny fins al 30 de novembre de 2018.

Resultats i més informació
 

Saber-ne més >