Avaluació de l'actuació docent

L’enquesta sobre l’actuació docent del professorat la responen els alumnes cada semestre.
Els estudiants valoren qüestions relacionades amb l’activitat desenvolupada pel professorat a l’aula.
 
Calendari

L’enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per la docència impartida al primer semestre, i el mes de maig per la docència impartida al segon semestre i la docència anual.

Respondre l'enquesta

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web o via aplicació mòbil (telèfon mòbil o tauleta)

Preguntes freqüents

Soc professor                                                            Sóc estudiant
  
Informes de resultats

Els informes de resultats es difonen al mes de març -els corresponents a l’enquesta de desembre- i el mes de juliol -els corresponents a l’enquesta de maig-.

  • Informe de procés
  • Informe de resultats global
              Informes 2017-18                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2016-17                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2015-16                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2014-15                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2013-14                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2012-13                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2011-12                            1r semestre        2n semestre
              Informes 2010-11                            1r semestre        2n semestre
  • Informe de professor
  • Informe de departament
  • Informe de titulació
  • Informe de centre
Aquests informes es difonen a les direccions de centres, coordinacions de titulacions i direccions de departaments a través de correu electrònic.
 
El professor que així ho desitgi pot sol·licitar una certificació dels resultats obtinguts en l’avaluació dels alumnes mitjançant l’enquesta d’avaluació de l’actuació docent.Documents

Manual de Monitorització participació - Deganats (PDF, 0,60MB)
Manual consulta de l'informe individual de resultats de professor (PDF, 0,32MB)
Qüestionari enquesta d'avaluació de l'actuació docent des del 2014-15 (PDF, 0,01MB)
Qüestionari enquesta d'avaluació de l'actuació docent. 2011-2014 (MS Word, 0,01MB)