Guia de l'estudiant

En aquesta Guia trobareu de forma ordenada els enllaços que us portaran a la informació més rellevant sobre els temes acadèmics i administratius que necessitareu durant el curs acadèmic.

També trobareu les persones i serveis que fan, cadascú dins el seu àmbit de responsabilitat, que el funcionament de la Facultat sigui l'adient per a desenvolupar totes les titulacions que es duen a terme.

Esperem que us sigui de gran utilitat.
L'equip de Deganat

 

Horaris i aulari

La consulta dels horaris i l'aulari es realitzarà a través del mòdul Consulta d'Horaris.

Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.

Consulta del professorat per assignatures: a la intranet de la UAB, a l'opció de "Transparència del Pla Docent")