Els estudiants

Òrgan Coordinador de l'Alumnat (OCA)

El Consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB és l'òrgan de representació i coordinació estudiantil de la Facultat. Interessats en la dinamització estudiantil en els àmbits acadèmics, culturals i polítics de la facultat.

Els seus principals objectius són:

  1. Ser un òrgan transversal d'informació entre els estudiants i els seus representants, així com un pont amb els òrgans de govern de la facultat.
  2. Ser un espai de coordinació de projectes estudiantils entre tots els estudiants a nivell facultatiu.
  3. Fomentar la participació dels estudiants a tots els àmbits de la facultat mitjançant les reunions periòdiques de l'OCA.
  4. Vetllar pels interessos de tots els estudiants i engegar les mesures oportunes a nivells facultatiu per procurar satisfer-los.

Lloc de reunió: Local d'estudiants
Naturalesa: Consell d'estudiants - Coordinació estudiantil

Reglament Consell d'estudiants (aprovat en Junta de Facultat de data 12/12/2019)
Adreça electrònica: consell.estudiants.comunicacio@uab.cat

 

La figura de delegat o delegada de curs

El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per a millorar i afavorir un model integral de formació, en què l’alumnat  pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels companys del seu grup acadèmic a l’inici de curs, i  estan en contacte directe amb els coordinadors de grau, el deganat i la unitat de Dinamització Comunitària.

Podeu consultar el cens de delegats i delegades de grup acadèmic que trobareu en aquest mateix web per saber a qui adreçar-vos als vostres centres. Si sou delegats o delegades i no trobeu el vostre nom al cens, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu a: elcens.participacio@uab.cat.

En aquest enllaç podreu trobar el manual del delegat actualitzat