Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) Proposar a la Junta de Facultat el repartiment del pressupost de funcionament.

b) Elaborar un informe, en acabar el curs acadèmic, sobre les millores, les ampliacions o qualsevol altre aspecte que contribueixi a poder establir les necessitats d’infraestructura i equipament convenients per a la docència.

c) Formular a la Junta de Facultat les propostes d’inversió, de repartiment d’espais i d’adquisició d’equipaments.

d) Coordinar les activitats dels serveis de la Facultat i proposar plans de millora.

e) Aprovar les accions que es derivin de plans i de pressupostos concrets impulsats o aprovats per òrgans superiors.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.

Membres de la Comissió (maig 2022)
Membres nats  
Enric Marin i Otto Degà
Carles Llorens Maluquer Coordinador docent de serveis
Jaume Soriano Clemente Coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Glòria García Andrés Administradora de Centre
   
Designat per direcció de  departaments  
   
María Gutiérrez García Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Maribel Fernández Alonso Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Ricardo Carniel Bugs Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Fernando Morales Morante Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
   
Representants sector A  
   
David Paloma Sanllehí  
Nicolás Lorite García  
   
Representants sector B  
   
Pau Lluís Gumiel  
   
Representants sector C 
   
No hi ha representant Comunicació Audiovisual
Ana Calderon Carrero Comunicació Interactiva
Gisela Ruiz Ricart Comunicació de les Organitzacions
Alba Esteve San José Periodisme
Iker Mons Crespo Periodisme
Andrea Teresa Espigares Fernández Periodisme
Pep Aizpitarte Via Periodisme
Marc Alonso Bueno Periodisme
No hi ha representant Publicitat i Relacions Públiques
No hi ha representant Representant de màsters
   
Representants sector D  
   
Trini Expósito Rico  
Pierre Caufapè Sarramona