Comissió d'Economia i Serveis

Comissió d'Economia i Serveis

La Comissió d’Economia i Serveis és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica, els serveis, les infraestructures i els equipaments de la Facultat, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) Proposar a la Junta de Facultat el repartiment del pressupost de funcionament.

b) Elaborar un informe, en acabar el curs acadèmic, sobre les millores, les ampliacions o qualsevol altre aspecte que contribueixi a poder establir les necessitats d’infraestructura i equipament convenients per a la docència.

c) Formular a la Junta de Facultat les propostes d’inversió, de repartiment d’espais i d’adquisició d’equipaments.

d) Coordinar les activitats dels serveis de la Facultat i proposar plans de millora.

e) Aprovar les accions que es derivin de plans i de pressupostos concrets impulsats o aprovats per òrgans superiors.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.

Membres de la Comissió (febrer 2021)
Membres nats  
   
Luis Fernando Morales Morante Vicedegà d'Economia, d'Infraestructures i de Relacions Institucionals
Enric Marín Otto Coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Glòria García Andrés Administradora de Centre
   
Delegats departaments  
   
Ana Ullod Pujol Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Mercè Díez Jiménez Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Ricardo Carniel Bugs Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Mari Luz Barbeito Veloso Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
   
Representants sector A  
   
David Paloma Sanllehí  
José Maria Perceval Verde  
   
Representants sector B  
   
Ana Isabel Fernandez Viso  
   
Representants sector C 
   
No hi ha representant Comunicació Audiovisual
Ana Calderon Carrero Comunicació Interactiva
Gisela Ruiz Ricart Comunicació de les Organitzacions
Alba Esteve San José Periodisme
Iker Mons Crespo Periodisme
Andrea Teresa Espigares Fernández Periodisme
Pep Aizpitarte Via Periodisme
Marc Alonso Bueno Periodisme
No hi ha representant Publicitat i Relacions Públiques
   
Representants sector D  
   
Raül Giró Salvatierra  
Pierre Caufapè Sarramona