Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

Seran funcions de la Comissió de Qualitat:

a)  Elaboració, actualització i seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre.

b)  Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de qualitat.

c)  Supervisar l’elaboració, actualització i revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.

d)  Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d’acord amb l’article 9 d’aquest reglament.

e)  Vetllar per la difusió i la implantació del SGIQ.

f)  Participar activament en els processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions del Centre (Article 16 a del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de gener de 2015).

g)  Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.

h)  Fer propostes de millora a l’equip de qualitat de la Facultat per a la millora continua de les seves activitats.

i)   Vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del Centre.

 

Membres de la Comissió  (gener 2023)

Membres de la Comissió (maig 2024)