Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

Seran funcions de la Comissió de Qualitat:

a)  Elaboració, actualització i seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre.

b)  Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de qualitat.

c)  Supervisar l’elaboració, actualització i revisió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.

d)  Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d’acord amb l’article 9 d’aquest reglament.

e)  Vetllar per la difusió i la implantació del SGIQ.

f)  Participar activament en els processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions del Centre (Article 16 a del Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació de gener de 2015).

g)  Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.

h)  Fer propostes de millora a l’equip de qualitat de la Facultat per a la millora continua de les seves activitats.

i)   Vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del Centre.

 

Membres de la Comissió de Qualitat (maig 2022)

Nom i cognoms En qualitat de
Ana Maria Enrique Jiménez Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Santiago Giraldo Luque Coordinador del grau de Periodisme
Alfons González Quesada Coordinador del grau de Publicitat i Relacions Públiques
Joaquín Puig González Coordinador del grau de Comunicació Audiovisual
Belen Monclús Blanco

Coordinadora del grau de Comunicació Interactiva

Juan José Perona Páez Coordinador del grau de Comunicació de les Organitzacions
Belén Monclús Blanco Coordinador del màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Maria Corominas Piulats Coordinadora del màster en Mitjans, Comunicació i Cultura
Pepe Rodríguez Bonfill Coordinador del màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
Luis Fernando Morales Morante Coordinador del màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Montse Bonet Bagant Secretària acadèmica
Josep Àngel Guimerà Orts Coordinador del SGIQ
Glòria Garcia Andrés Administradora de Centre
Antonia Romero Prieto Gestora de Qualitat  (*amb veu però sense vot)
Adolfo Amo Laínez Representant Personal d’Administració i Serveis (PAS), membre de la Junta de Facultat
Gisela Ruiz Ricart Representant alumnat de grau, membre de la Junta de Facultat
Ana Calderon Carrero Representant alumnat de grau, membre de la Junta de Facultat
Paura Brines Blasco Representant alumnat de grau, membre de la Junta de Facultat
Pendent Representant alumnat dels màsters universitaris de la Facultat, que sigui membre de la Junta de Facultat