Comissió d'Afers Acadèmics

Comissió d'Afers Acadèmics

La Comissió d'Afers Acadèmics és l'encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l'ordenació acadèmica i els estudis, i també d'acordar o resoldre les qüestions que s'estableixen a continuació:

a) Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d'acord amb l'article 9 d'aquest reglament.

b) D'acord amb el marc establert en l'apartat anterior, elaborar un informe de l'activitat acadèmica i docent de cada un dels semestres lectius. Aquest informe es presenta en la sessió ordinària següent de la Junta de Facultat.

c) Coordinar el pla docent de cada una de les titulacions del centre.

d) Dinamitzar les activitats que li proposin les comissions d'estudis.

e) Aprovar, per delegació de la Junta, les activitats que proposin entitats o col·lectius i que s'hagin d'incloure en l'oferta general de la Facultat com a crèdits de lliure elecció, assignatures campus o fórmules anàlogues.

Membres de la comissió (febrer 2020)
 

Membres nats  
   
Celia Andreu Sánchez Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Montse Llinés Soler Coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual
Núria Simélio Solà Coordinadora d'Estudis de Periodisme
Alfons González Quesada Coordinador d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Belen Monclús Blanco Coordinadora d'Estudis de Comunicació Interactiva i Comunicació de les Organitzacions
Delegats direcció departaments  
   
Natividad Ramajo Hernández Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Mèrcè Díez Jiménez Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
José Manuel Pérez Tornero Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Patricia Lázaro Pernias Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
   
Representants sector A  
   
Alfons González Quesada Interfacultatiu
Maria Elena Añaños Carrasco  
   
Representants sector B  
   
Oscar Coromina Rodríquez  
   
Representants sector C  
   
Roger Barcelona Pons Comunicació Audiovisual
David Mármol González Comunicació Interactiva
No hi ha cap representant Comunicació de les Organitzacions
Cèlia Mayoral Morera Periodisme
Laia Vives Bosch Periodisme
Andrea Espigares Fernández Periodisme
Camila Pons Preto Periodisme
Ander Urrutia Lorente Periodisme
Marc Vizcaino Guix Periodisme
Carolina Camps Suriñach Publicitat i Relacions Públiques
   
Representants sector D  
   
Mercè Yañez Ferreiro  
Mònica Gonzàlez Gavara  
   
Persones convidades  
   
Anna Bosch Benabarre  
Carmina Crusafon Baqués