Comissió d'Afers Acadèmics

Comissió d'Afers Acadèmics

La Comissió d’Afers Acadèmics és l’encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l’ordenació acadèmica i els estudis, i també d’acordar o resoldre les qüestions que s’estableixen a continuació:

a) D’acord amb el marc establert en l’apartat anterior, elaborar un informe de l’activitat acadèmica i docent de cada un dels semestres lectius. Aquest informe es presenta en la sessió ordinària següent de la Junta de Facultat.

b) Coordinar el pla docent de cada una de les titulacions del centre.

c) Dinamitzar les activitats que li proposin les comissions d’estudis.

d) Aprovar, per delegació de la Junta, les activitats que proposin entitats o col·lectius i que s’hagin d’incloure en l’oferta general de la Facultat com a crèdits de lliure elecció, assignatures campus o fórmules anàlogues.

e) Regular el funcionament de les comissions d’estudis.

f) Qualsevol altra que la Junta hi delegui expressament i formalment.

Membres de la comissió (febrer 2021)

Membres nats  
   
Celia Andreu Sánchez Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
Montse Llinés Soler Coordinadora d'Estudis de Comunicació Audiovisual
Núria Simélio Solà Coordinadora d'Estudis de Periodisme
Alfons González Quesada Coordinador d'Estudis de Publicitat i Relacions Públiques
Belen Monclús Blanco Coordinadora d'Estudis de Comunicació Interactiva i Comunicació de les Organitzacions
Delegats direcció departaments  
   
Natividad Ramajo Hernández Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Mèrcè Díez Jiménez Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
José Manuel Pérez Tornero Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Patricia Lázaro Pernias Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
   
Representants sector A  
   
David Paloma Sanllehí Interfacultatiu
Maria Elena Añaños Carrasco  
   
Representants sector B  
   
pendent  
   
Representants sector C  
   
No hi ha representant Comunicació Audiovisual
Ana Calderon Carrero Comunicació Interactiva
Andrea Ribas Santana Comunicació de les Organitzacions
Cèlia Mayoral Morera Periodisme
No hi ha representant Publicitat i Relacions Públiques
   
Representants sector D  
   
Mercè Yañez Ferreiro  
Mònica Gonzàlez Gavara  
   
Persones convidades  
   
Anna Bosch Benabarre  
Carmina Crusafon Baqués