Eleccions de la Junta de Facultat 2023: Alumnat (sector C)

Eleccions de la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació

El degà, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sector C) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre les 9:00 h del dia 29 de novembre a les 12:00 h del dia 30 de novembre.


DOCUMENTACIÓ


CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens a travès d'aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Termini per presentar reclamacions al cens electoral: del 25/10/2023 al 27/10/2023.

Envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el model de Formulari de reclamacions al cens 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 26/10/2023 al 02/11/2023

Model de presentació de candidatura

Proclamació provisional dels candidats/es: 08/11/2023.

Candidatures provisionals Sector C

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.c.comunicació@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 08/11/2023 al 10/11/2023.

Proclamació definitiva dels candidats/es: 13/11/2023.

Candidatures definitives Sector C

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: del 13/11/2023 al 30/11/2023.

Votació: de les 9h del 29/11/2023 a les 12h del 30/11/2023.

Enllaç d'accés a la votació

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions: 01/12/2023.

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals: del 04/12/2023 al 05/12/2023.

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals.

Proclamació resultats definitius per la Junta Electoral del Centre- Sector C: entre el 07/12/2023 i el 11/12/2023.