Protocol de pantalles informatives

Protocol de les pantalles informatives

Objectius:

  • Comunicar tota mena d'actes i activitats de caràcter acadèmic o que estiguin relacionades estretament amb la dinàmica de la Facultat.
  • Difondre les produccions audiovisuals del centre.
  • Actuar com a mitjà de difusió d'informacions d'actualitat rellevants no directament vinculades a la Facultat.

Procediment:

1. Omplir el formulari que trobareu al final d'aquest document, on podeu adjuntar el material en els formats que s'especifiquen.
2. Aquesta petició arriba al Deganat de la Facultat que ha d'autoritzar l'exhibició d'aquest material.
3. Un cop es produeixi aquesta autorització rebreu un correu informant-vos que en un màxim de 48h laborables després d'haver rebut tot el material, aquest estarà visible.

Cas que el format no sigui adient, s'enviarà un correu d'avís per tal que es modifiqui i es torni a omplir el formulari amb el nou material.

En cas que la petició no sigui autoritzada, s'enviarà un correu exposant-ne els motius.

Formulari de sol.licitud de difusió a les pantalles informatives

Format màxim 2 mb i imatge adaptada a pantalla 16:9