Estructura administrativa

Per tal de garantir el suport a la docència i a la recerca que es fa a la Facultat, el centre compta amb el personal d'administració i serveis. Es tracta d'un col·lectiu d'aproximadament 96 persones que porten a terme la seva tasca en diferents àmbits de suport administratiu i tècnic a la Facultat.

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del Centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Gestió acadèmica
Gestió econòmica
Departaments de la Facultat
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Suport Logístic i Punt d'Informació
Servei d'Informàtica Distribuïda
Laboratoris Audiovisuals

Administradora de centre: Glòria Garcia Andrés
Secretària: Raquel Lozano Álvarez

93.581.11.70
ad.c.comunicacio@uab.cat

Gestora Acadèmica: Anna Maria Bosch Benabarre
93.581.19.93
ga.c.comunicacio@uab.cat

Gestora Econòmica: Mònica Jardí Vinagre
93.581.31.33
ge.c.comunicacio@uab.cat

Servei d'Informàtica Distribuïda: Adolfo Amo Laínez
93.581.27.17
sid.comunicacio@uab.cat

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General: Tomàs Fabregat Anglés
93.581.12.27
bib.comunicacio@uab.cat

Suport Logístic i Punt d'Informació: Trini Expósito Rico
93.581.16.95
slipi.comunicacio@uab.cat

Laboratoris Audiovisuals: Pierre Caufapé Sarramona
93.581.20.54
lab.av@uab.cat