Servei d'Informàtica Distribuïda

Servei d'Informàtica Distribuïda

El Servei d'Informàtica Distribuïda de Comunicació (SID CC) és un servei adreçat als usuaris de la Facultat de Ciències de la Comunicació (alumnes, professorat i PAS) l’objectiu principal del qual és la gestió dels recursos informàtics del seu àmbit dins de la  facultat.

 93 581 27 17

 93 581 20 05

 sid.comunicacio@uab.cat

Què ofereix

La Facultat de Ciències de la Comunicació disposa, entre d'altres, dels espais informatitzats següents:
- 10 aules informatitzades, amb un total de
282 ordinadors. La xifra general és de 30 ordinadors per aula.
- 1
0 aules de docència que disposen d'un ordinador per ús docent.
- 5 seminaris que disposen d'un ordinador per ús docent.

Tots aquests espais i equipaments pertanyen a la mateixa subxarxa de la facultat, i ofereix els recursos següents:
- Ordinadors amb sistema operatiu Windows i programari bàsic general i específic de les necessitats docents pròpies de la facultat.
- Connexió a I
nternet i als recursos de la UAB.
- Connexió directa als
serveis interns de la facultat: espai d'entrega de pràctiques, material i treballs docents.

Descripció general bàsica dels ordinadors a les aules:
- Processadors Intel Core
i5 o i7.
- Sistema Operatiu Windows 10 64 bits.
-
4G RAM, 16G RAM o 32G RAM.
- Disc dur 500GB.
- Pantalles TFT de 19''
o 22” panorámica.

 

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres en horari lectiu.

Normes d'ús de les instal·lacions

- Cal seguir la normativa de seguretat de la facultat.
- Per accedir als ordinadors cal identificar-se amb el NIU i paraula clau personal (contrasenya correu UAB).
- És convenient portar la targeta d'estudiant UAB (pot ésser requerida pel personal del servei).
- No es pot entrar a les aules amb begudes, menjars, etc.
- Es demanen les mesures mínimes per tal d'evitar molèsties a la resta d'usuaris.
- Els desperfectes de material degut al mal ús es tractaran conforme al reglament aprovat per la facultat.