Missatge del degà

degaenricmarin

Missatge del degà

En nom de tota la comunitat universitària, del col·lectiu docent i investigador, dels estudiants ja matriculats i del personal d’administració i serveis, em plau donar-vos la benvinguda a la Facultat de Ciències de la Comunicació, tant als estudiants de Grau i de Màster, com als d’intercanvi i doctorands. Els espais de la nostra facultat (aules, laboratoris, biblioteca, bar...) seran testimonis d’una etapa fonamental de les vostres vides. Una etapa de formació avançada que us habilitarà intel·lectualment i professionalment en els estudis de Comunicació Audiovisual, Comunicació de les Organitzacions, Comunicació Interactiva, Periodisme, o Publicitat i Relacions Públiques, i també en qualsevol dels màsters que heu escollit per a completar la vostra formació acadèmica, en la doble vessant de recerca i de professionalització.

Centre pioner dels estudis universitaris de comunicació en l’espai lingüístic i cultural català, la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i els seus departaments han vist com el seu projecte acadèmic, docent i de recerca s’ha actualitzat i potenciat en els darrers anys. Ha estat el resultat d’un treball ben enfocat i ben realitzat, amb fites com la renovació dels plans d’estudi de les tres titulacions “clàssiques” i l’ampliació de l’oferta formativa amb dos nous graus. També amb la posada en marxa de projectes estratègics com ara UABmèdia o el COMTEC (Comunicació i Tecnologia). Tot això mentre es culminava amb èxit el procés d’acreditació de la facultat. Un procés que ens permet renovar la capacitat de millora del nostre centre i que ha greixat els mecanismes transversals en la gestió de la qualitat docent.

Permeteu-me que us digui que estic convençut que haver optat per formar-vos en aquesta facultat ha estat una bona decisió. Una decisió encertada per dos motius.

En primer lloc, perquè els estudis que impartim són ben valorats a escala estatal i internacional, i perquè el nombre de convenis amb empreses per fer pràctiques supera de llarg el nombre d’estudiants que tenim per ocupar-les. També perquè l’àmbit que crea més ocupació laboral i genera més perfils professionals nous és el del macro-sector de la informació i la comunicació, en la doble dimensió tecnològica i de producció de continguts.

I, en segon lloc, perquè en els seus més de 50 anys d’existència la nostra Facultat s’ha beneficiat abastament de formar part de la UAB; una Universitat innovadora orientada a l’excel·lència, que apareix regularment entre les tres més valorades de l’estat espanyol als rànquings internacionals. Una autèntica ciutat del coneixement concebuda com a campus universitari que facilita els contactes interdisciplinaris en l’àmbit de la recerca i la docència.

El projecte docent i investigador de l’àmbit de la comunicació de la UAB està perfectament assentat. Per això mateix, en l’actual context de revolució digital i transformacions socials accelerades en què la comunicació ha esdevingut poderosa palanca de canvi social, la nostra facultat està en condicions d’assumir nous reptes i noves responsabilitats amb voluntat de lideratge, amb compromís cívic i amb forta vocació de servei públic.

A la Facultat us atendrem amb els millors docents i investigadors, el personal d’administració i serveis més qualificat, i les infraestructures necessàries per poder aprendre.

Teniu al degà i al seu equip a la vostra disposició per millorar tot allò que calgui. Desitjo, molt sincerament, que els anys que passeu entre nosaltres els visqueu intensament i que, més endavant, en tingueu un record agradable amb un bri d’alegre nostàlgia. Aprofiteu al màxim aquests anys de convivència, coneixement i formació fent vostra la Facultat!

Enric Marín i Otto

Degà