Comissió d'Igualtat

La Comissió d'Igualtat

Seran funcions de la Comissió d’Igualtat:

  1. Coordinar la implementació i el seguiment dels Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Ciències de la Comunicació.
  2. Vetllar per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d' igualtat de la Universitat en el centre.
  3. Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació apliquin les mesures del pla les quals són competència seva. Oferir assessoria en temes d’Igualtat a les comissions o els processos de la Facultat que ho sol·licitin.
  4. Presentar un informe anual sobre l’aplicació de les polítiques d’igualtat a la FCC la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Membres de la comissió (gener 2023)

Membres de la comissió (febrer 2024)