Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

La Comissió Coordinadora de la Junta de Facultat

La Junta de Facultat compta amb l’assistència d’una Comissió Coordinadora

Article 10 del reglament


Membres de la comissió (febrer 2020)

MEMBRES NATS    
     
Càrrec    
     
Degana   Maria José Recoder Sellarés
Secretària   Carme Ferré Pavia
Administradora de Centre*   Glòria García Andrés
     
REPRESENTANTS DEPARTAMENTS FACULTAT    
     
Departament   Representant
     
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat   Montse Llinés Soler
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura   David Vidal Castell
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació   Pepe Rodríguez Bonfill
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual   Patrícia Lázaro Pernias
     
REPRESENTANTS ALUMNAT    
     
Titulació   Representant
      
Comunicació Audiovisual   Roger Barcelona Pons
Comunicació Interactiva   David Mármol González
Comunicació de les Organitzacions   No hi ha cap representant
Periodisme   Mireia Planas Sucarrat
Publicitat i Relacions Públiques   Carolina Camps Suriñach
     
REPRESENTANT PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
     
    Representant
     
    Trini Expósito Rico