Eleccions de la Junta de Facultat 2022: Alumnat (sector C)

Eleccions de la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació

El degà, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sector C) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre les 9:00 h del dia 16 de novembre a les 12.00 h del dia 17 de novembre.


DOCUMENTACIÓ


CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens a travès d'aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya a partir del 13 d'octubre.

Termini per presentar reclamacions al cens electoral: del 13 al 17 d'octubre de 2022

Envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el model de Formulari de reclamacions al cens 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 14 al 21 d'octubre de 2022

Model de presentació de candidatura

Proclamació provisional dels candidats: 26 d'octubre de 2022

Candidatures provisionals Sector C

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.c.comunicació@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.  

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: Del 26 al 28 d'octubre de 2022

Proclamació definitiva dels candidats/es: 31 d'octubre de 2022

Candidatures definitives Sector C

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: Del 31 d'octubre al 17 de novembre de 2022 

Votació: de les 09:00 h del dia 16/11/2022 a les 12:00h del dia 17/11/2022 (PRORROGAT FINS AL DIA 24 A LES 10h)

Enllaç d'accés a la votació 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions. 18/11/2022 (MODIFICAT AL 25/11/2022)

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals: del 21 al 22 de novembre del 2022 (MODIFICAT DEL 28 AL 29/11/2022)

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals. 

Proclamació resultats definitius per la Junta Electoral del Centre- Sector C (MODIFICAT AL 30/11/2022)